You are here

XI Sjednica Odbora Udruženja šumarstva

24/10/2014

Sjednica će se održati u petak, 31.10.2014.godine, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, Novaka Miloševa 29/II u Podgorici.

Za sjednicu predlažem sledeći

 Dnevni red:

  • Informacija o realizaciji javnih poziva za korišćenje šuma (redovne i sanitarne sječe) i stanju naplate posebnih naknada po osnovu davanja šuma na korišćenje sa predlogom mjera.
  • Pravilnik o visini naknade za vršenje doznake stabala, premjer i žigosanje drvnih sortimenata i izradu izvođačkog projekta.
  • Informacija o tekućim privrednim kretanjima za period januar-septembar 2014.godine.
    -  Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju,za 2014.godinu.
    - Javni poziv za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju (sanitarna sječa).