You are here

Mini sajam zapošljavanja u ICT sektoru

29/03/2019

Privredna komora Crne Gore je 29. marta 2019. godine, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, organizovala mini sajam zapošljavanja za ICT sektor.

Ovo je aktivnost koja je proistekla iz saradnje Odbora udruženja ICT Privredne komore sa predstavnicima ZZZCG, u cilju prevazilaženja nedostatka stručnog kadra u ovoj oblasti. 

U radu sajma učestvovali su predstavnici devet crnogorskih ICT kompanija i 65 svršenih studenata.

- Ove ICT kompanije izrazile su potrebu za zapošljavanje 52 radnika. Današnji ICT traži drugačija zanimanja u odnosu na ona koje produkuje naš sistem obrazovanja. Obrazovni sistem je veliki i proces prilagođavanja savremenim trendovima u oblasti ICT-a sporo se prilagođava, dok se profili zanimanja u ICT svakodnevno odvija. Zato je model neformalnog obrazovanja neophodan da bi zadovoljio potrebe ovog sektora – kazala je sekretarka Odbora udruženja ICT Nada Rakočević.

Sonja Ivanović, načelnica Odsjeka za rad sa poslodavcima ZZZCG, kazala je da je sajam jedan od kanala komunikacije sa poslodavcima, gdje se susrijeću ponuda i potražnja.

- Savjetodavci Zavoda su informisali kandidate i danas su tu svi zainteresovani da razgovaraju sa poslodavcima i direktno apliciraju za radno mjesto – rekla je Ivanović.

Ona je dodala da je Zavod spreman da organizuje ovakve manifestacije i ubuduće, kad god se ukaže potreba.

Vladan Tabaš, vlasnik kompanije Čikom, smatra da su sajamske manifestacije klasični networking, te namijenjene upoznavanju i komunikaciji, a da su odavno prestale da budu kupoprodaja tehnologije, proizvoda i znanja.

- Očekujem da ovom manifestacijom sagledamo kapacitete nezaposlenih kadrova, sa kojim znanjima raspolažu i da li možemo da nekoga od njih angažujemo u svojstvu volontera, pripravnika ili zaposlenog u našim firmama – kazao je Tabaš.

Prema njegovim riječima informatika je jako dinamična oblast, koja je najviše podložna promjenama.

- Vrijeme robotike, kibernetike i Četvrte industrijske revolucije ne dozvoljava pauze u razmišljanju, traži brze izmjene programa obrazovanja, prije svega na fakultetima. Kadrovi koji sada izlaze sa fakulteta nijesu spremni za ono što je pred informatičkim svijetom, ali imaju šansu da nauče. Potrebna je promjena dinamike studijskih programa i prilagođavanje zahtjevima privrede i tehnološkog svijeta – naveo je Tabaš.

On je istakao da njegova kompanija svake godine prima studente na praksu, kao i učenike-volontere.

- Nama su potrebni ljudi sa znanjem ili oni kojima možemo da ga prenesemo – zaključio je Tabaš.

Gorica Simićević, inženjer elektronike i telekomunikacije računara, očekuje da će joj sajam pomoći da nađe posao, te da razmijeni iskustva sa poslodavcima i drugim aplikantima.

- Doučavanje je uvijek dobrodošlo jer svaki čovjek treba da radi na sebi. Ovo je takva oblast gdje čovjek treba da uči dok je živ i da se usavršava, jer su tehnologija i softverski inženjering mnogo napredovali. Ja smatram da sada imam dovoljno znanja za poslodavce iz IT-a, ali očekujem doobuku u njihovim kompanijama. Jer, tržište rada traži uže specijalnosti od znanja koje mi donosimo sa fakulteta pa je zato potrebno da svaki poslodavac u početnom periodu organizuje obuku za nas i time doprinese produktivnosti i efikasnosti svog kadra – rekla je Simićiveć.

Dragan Miljanović je zvanje informatičara stekao u Srbiji i radio je u više crnogorskih kompanija. Razvija i sopstveni posao sarađujući online sa inostranim programerima na ad hoc projektima za strane i domaće klijente. Došao je na sajam da, kako kaže, ponudi svoje kvalitetno znanje nekoj od kompanija koja ima dugogodišnje uspješno poslovanje.

- S obzirom na zvanje i iskustvo koje imam, želim da nađem poslodavca i bavim se front-endom, izradom web sajtova i dizajnom – rekao je Miljanović.

Branimir Bukilić, Data Design, smatra da sajam doprinosi da se poslodavci informišu o ponudi na tržištu rada i njenom kvalitetu. Njegovoj kompaniji za 2019. godinu nedostaje 15 programera, ekonomista-i implementatora informacionih sistema. 

- Nama su prije svega potrebni seniori-sa iskustvom, ali i pet-šest svršenih studenata koje ćemo doobučiti. Iskreno se nadam da ćemo pronaći bar nekoliko talentovanih ljudi sa kojima možemo odmah stupiti u ugovorni odnos – rekao je Bukilić.

On kaže da, što se tiče obučenosti kadra, ima dobra iskustva sa svršenim studentima državnih fakulteta.

- Programer nije deklarativno zvanje, već to znači sposobnost za kreaciju. Međutim, većina svršenih studenata izlazi sa znanjem naprednih korisnika tehnologija, a ne kao kreatori. Preduslov za to je veće interesovanje tokom studija na predmetima koji razvijaju logiku – rekao je Bukilić.

Smatra da su ovakve manifestacije dobrodošle te da treba da se organizuju češće, bar jednom godišnje.