You are here

Sajmovi u Turskoj u 2019. godini

25/07/2019
Sajmovi u Turskoj u 2019. godini

Ministarstvo trgovine Republike Turske nastavlja dugogodišnju tradiciju organizovanja Programa odbora kupaca za sajmove koji će se održati u Turskoj u 2019. godini. Ažurirana lista sajmova za koje će biti organizovan Program odbora kupaca u 2019. godini nalazi se u prilogu.

Program odbora kupaca uključuje troškove smještaja sa doručkom, bilateralne susrete sa turskim firmama kao i obilazak relevantnog sajma dok su putni troškovi u režiji učesnika.

Sve firme koje su zainteresovane za učešće na nekom od navedenih sajmova mogu poslati detaljno popunjeni aplikacioni formular (primjer se nalazi u prilogu) na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici podgorica@ticaret.gov.tr ili putem faksa na broj: 020/648 149 najkasnije do datuma naznačenog u tabeli, nakon čega će u roku od par dana firme biti obaviještene da li je njihova aplikacija za učešće na Programu odobrena ili ne.

Prijave za programe odbora kupaca moraju biti podnesene prije isteka datuma predviđenog za prijave.

Zainteresovane firme koje su podnosioci aplikacija mogu kupiti svoje avionske karte tek nakon obavještenja od strane Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici da im je aplikacija prihvaćena.