You are here

Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini

25/12/2020
Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini

Privredna komora Crne Gore u kontinuitetu prati i analizira regulatorni okvir i primjenu propisa u praksi, ostvarene rezultate privrednih subjekata, kao i izazove sa kojima se suočavaju. Na osnovu podataka dobijenih od državnih organa, relevantnih institucija i sopstvenih istraživanja, te neposredne komunikacije sa članicama, Komora priprema detaljne analize koje obrađuju aktuelna ekonomska pitanja.

“Analiza poslovanja crnogorske privrede u 2020. godini” predstavlja sveobuhvatan prikaz stanja ekonomije kroz sagledavanje makroekonomskih pokazatelja i poslovanja privrede po sektorima. Dokument sadrži predloge mjera za prevazilaženje uticaja aktuelne krize, valorizaciju razvojnih potencijala, te unapređenje poslovnog ambijenta.