You are here

Bolje upravljanje bespovratnim sredstvima na lokalu uz podršku Norveške

13/06/2022

U okviru projekta “Norveška za vas - Crna Gora, razvijen je Priručnik za upravljanje bespovratnim sredstvima u lokalnim samoupravama (LS) u Crnoj Gori, koji će doprinijeti jednostavnijem i efikasnijem upravljanju sredstvima namijenjenim za podršku razvoju malog biznisa na lokalu. Priručnik pruža uvid u uputstva i procese koji se mogu primijeniti za osmišjavanje i realizaciju bilo koje mjere finansijske podrške koja podrazumijeva dodjelu bespovratnih sredstava, uključujući i javne pozive koji se odnose na postizanje ekonomskog i socijalnog efekta.

Više informacija dostupno je na sajtu Norveška za vas - Crna Gora.