You are here

Božović u komisiji Međunarodne trgovinske komore

17/12/2019

Vesko M. Božović, predsjednik Arbitražnog suda pri Privrednoj komori Crne Gore izabran je za člana komisije Međunarodne trgovinske komore za arbitražu i alternativno rješavanje sporova, čije je sjedište u Parizu. 

Komisiju sačinjavaju članovi iz više od 90 zemalja, uključujući advokate, arbitre, profesore pravnih nauka i oni su svi stručnjaci za međunarodno rješavanje sporova. Ključna misija ove Komisije je da donosi izvještaje i smjernice o pravnim, proceduralnim i praktičnim aspektima rješavanja sporova. Komisija ima i istraživačku misiju, pošto predlaže novu politiku i sredstva za inoviranje i promovisanje efikasnog, isplativog rješavanja arbitražnih sporova. Komisija takođe raspravlja i doprinosi izradi predloženih revizija, pravila u arbitražnom postupku pred Arbitražnim sudom Međunarodne trgovinske komore. Arbitražni sud MPK je jedan od najznačajnih i najveći arbitražnih sudova u svijetu,pred kojim se godišnje rješava preko 800 sporova. Aktivnosti ove Komisije obuhvataju i izradu i odobravanje pravila o medijaciji Međunarodne privredne komore, pravila eksperata i pravila Odbora za sporove.