You are here

Deficit kadra glavni izazov za privrednike Mojkovca i Kolašina

12/02/2020

Delegacija Privredne komore Crne Gore posjetila je 12. februara 2020. godine Mojkovac i Kolašin. Sa predsjednicima opština Rankom Mišnićem i Milosavom Bulatovićem, njihovim saradnicima i predstavnicima kompanija, razgovarano je o mogućnostima unapređenja ambijenta za poslovanje i intenziviranju saradnje.

U delegaciji Komore bili su predsjednik Vlastimir Golubović, potpredsjednica Ljiljana Filipović i savjetnica predsjednika dr Nina Drakić. Posjete su dio redovnih programskih aktivnosti u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva ove asocijacije sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, koje je utemeljeno Zakonom o Privrednoj komori, usvojenom krajem 2017.

Prezentovane su aktivnosti Privredne komore na unapređenju ambijenta za poslovanje, prije svega kroz uticaj na regulatorni okvir. Predstavnici Komore su članovi u Vladinim komisijama, savjetima, te u radnim grupama za donošenje propisa od uticaja na poslovanje privrede. Istaknuta je značajna uloga ove asocijacije u promociji privrede kroz projekte Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi, te organizaciju predstavljanja na sajmovima i poslovnim forumima. Privredna komora snažno doprinosi reformi obrazovnog sistema, a naročito implementaciji dualnog obrazovanja, u čijih 25 obrazovnih programa je uključeno više od 800 učenika iz 20 opština.

Poseban fokus sastanaka bio je na prezentaciji analize poslovanja privrednih subjekata koju je Komora uradila za sve crnogorske opštine i sertifikaciji opština sa povoljnim poslovnim okruženjem po BFC standardu.

Predstavnici lokalnih samouprava i kompanija pozvani su da privredne sporove rješavaju pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori, a preduslov za to je da u ugovore koje sklapaju uvrste arbitražnu klauzulu.

Mojkovac

Opština Mojkovac ima dobru razvojnu perspektivu, čemu u prilog govore brojni projekti koji se realizuju ili su planirani na ovom području, ocijenjeno je na sastanku sa predsjednikom Rankom Mišnićem.

- Za dvije godine u razvoju Mojkovca je napravljen veliki iskorak. Više od 50 miliona eura su vrijedni projekti koji su realizovani ili se sada sprovode. Trenutno imamo 17 zainteresovanih kompanija za investiranje na području Opštine, od čega četiri za ulaganje u turističke objekte, a 13 za poslovanje u biznis zoni – rekao je predsjednik Mišnić.

Među kompanijama zainteresovanim za investiranje u biznis zonu su hrvatski Kanaan, srpski Metalac i turski Gintaš.

Dodao je da Opština infrastrukturno oprema biznis zonu i predstavio brojne povoljnosti koje ona nudi, među kojima su zakup zemlje po niskoj cijeni, stimulacije za otvaranje novih radnih mjesta i oslobađanje od plaćanja naknada za komunalno opremanje.

Posebno je apostrofirao da je razvoj poljoprivrede Mojkovca podstaknut sa 150.000 eura opredijeljenih iz Agrobudžeta, što je 50.000 eura veći iznos nego u 2019. Istakao je i značaj 30 miliona eura vrijedne investicije koja doprinosi valorizaciji turističkih potencijala Bjelasice.

- U 2020. treba da se okrenemo agroturizmu, jer je to strateška oblast razvoja Mojkovca. Naša opština je već prepoznata na mapi turističkih destinacija – naglasio je prvi čovjek Mojkovca.

Predsjednik Komore Golubović čestitao je rukovodstvu Mojkovca na odličnim rezultatima postignutim u posljednje dvije godine i doprinosu povoljnom poslovnom ambijentu.

- Pozivam Vas da, koliko god ste u mogućnosti, umanjite lokalne takse i tako dodatno doprinesete poslovanju kompanija na ovom području – rekao je Golubović.

On je pozvao Opštinu Mojkovac da uđe u proces sertifikacije opština po BFC standardu.

- Ovaj sertifikat je vrlo značajan zato što visoko pozicionira opštinu u očima budućih investitora, jer znaju da su na tom prostoru ispunjeni zahtjevi za kreiranje povoljnog biznis ambijenta – rekao je predsjednik Komore.

Privredna komora u Crnoj Gori sprovodi program sertifikacije opština po BFC standardu. Opštine Bijelo Polje i Žabljak su ispunile sve kriterijume za sticanje regionalnog BFC sertifikata, čime su stekle status lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi.

Tokom razgovora sa privrednicima Mojkovca: Radenkom Mijom Jovanovićem, Alfa Trade, Zoranom Dulovićem, „Dulović“ d.o.o, Danilom Vučinićem, restoran „Most“, Vladetom Rakočevićem, Imanje „Rakočević“ i Milanom Vujisićem, Tara, kao glavni izazovi za poslovanje prepoznati su nedostatak stručnog kadra i siva ekonomija.

- Ne pamtim da je u posljednjih 50 godina bilo ovoliko investicija u Mojkovcu. Vrlo brzo ćemo imati brojne turističke objekte i potrebni su nam stručni, mladi ljudi da rade u njima, ali iz škola ne izlaze obučeni kadrovi – rekao je Blagota Rakočević.

Predsjednik Komore Golubović je upoznao sagovornike da je preko Komorskog investicionog foruma otpočela implementacija projekta podrške razvoju stručnog obrazovanja koji grantovima finansira njemačka KfW banka. Projektom će se unaprijediti kapaciteti škola i preduzeća koji učestvuju u stručnom obrazovanju i pozvao kompanije i obrazovne institucije Mojkovca da uzmu učešće u njegovoj realizaciji. Takođe, saopštio je da će Komora biti partner velikog sajma zapošljavanja koji 2. marta organizuje Studentski parlament Univerziteta Crne Gore. Pozvao je privrednike Mojkovca da učestvuju u edukativnim aktivnostima Komore i dualnom obrazovanju.

- Navedite koji su vam kadrovi potrebni kako bismo resornom ministarstvu uputili inicijativu za kreiranje adekvatnih obrazovnih programa – rekao je Golubović.

U analizi poslovanja privrednih subjekata Mojkovca, koje je uradila Privredna komora, navodi se da je, prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. predalo njih 91. Najveći broj registrovan je za poslove trgovine, prerađivačke industrije, usluga smještaja, ishrane, saobraćaja i skladištenja, građevinarstva. Privredni subjekti iz Mojkovca u 2018. godini iskazali su ukupan prihod od 22,3 miliona eura.

Kolašin

Lokalna samouprava Kolašina je kvalitetan servis građanima i privredi, koji podržava dobre razvojne inicijative i doprinosi unapređenju ambijenta za poslovanje, rečeno je tokom sastanka delegacije Komore sa predsjednikom Opštine Milosavom Bulatovićem, njegovim saradnicima i privrednicima.

U razgovorima su učestvovali i predsjednik Skupštine Opštine Milan Đukić, potpredsjednici Danilo Medenica i Bojan Kuburović, sekretar za finansije, imovinu i ekonomski razvoj Dragan Bulatović, zatim Zoran Popović, vlasnik Haus majstora i hotela Dream House, Sava Keker iz kompanije „Keker“, Srđa Banjević, fabrika vode Aqua Bianca i Savo Medenica, hotel „Bianca“.

Prvi čovjek Kolašina izrazio je zainteresovanost za sertifikovanje Opštine po BFC standardu, a naročito za formiranje Privrednog savjeta, što će, prema njegovim riječima, pružiti bitan doprinos unapređivanju ambijenta za poslovanje.

- Od preuzimanja mandata okrenuti smo investicijama, privredi i razvoju – rekao je Bulatović.

On je predstavio projekte koji se realizuju na tom području, među kojima su najznačajniji sistem za prečišćavanje otpadnih voda, unapređenje vodosnabdjevanja u partnerstvu sa opštinom Rogatica, punionica za električne automobile, poboljšavanje uslova života i privređivanja na Sinjajevini.

- Probajte da u kontinuitetu smanjujete lokalne takse i tako doprinesete konkurentnosti preduzeća u Kolašinu, većim platama njihovih radnika, a sve će se to Opštini vratiti kroz porez na dohodak fizičkih lica i doprinose koji se plaćaju na zaradu – rekao je predsjednik Komore Golubović.

On je kazao da je Komora inicirala izmjenu Zakona kako bi se raspon stopa poreza na nepokretnosti u crnogorskim opštinama sa raspona od 0,25 do 1 odsto smanjio na raspon od 0,25 do 0,50 odsto.

Komora će se i dalje zalagati za smanjenje troškova rada, oslobađanje od poreza dijela dobiti koji se reinvestira u unapređenje tehnološkog procesa, izjednačavanje stope PDV-a za sve kategorije hotela, smanjenje stopa PDV-a za jaja, svježu ribu i određene vrste mesa.

Sagovornici su se saglasili da je nedostatak kadra gorući problem u svim sektorima privrede na sjeveru, a posebno u turizmu i ugostiteljstvu, drvnoj industriji i građevinarstvu.

- U susret novim investicijama moramo pripremati potrebnu radnu snagu – saopštio je Golubović.

Pozvao je da se kolašinska privreda snažnije uključi u realizaciju dualnog sistema obrazovanja, te obezbjeđujući stručnu praksu učenicima, dođe do nedostajućeg kadra.

Prilikom predstavljanja analize koju je uradila Komora, saopšteno je da je završne račune za 2018. godinu u opštini Kolašin predalo 156 privrednih subjekata, 4,7% više u odnosu na godinu prije. Najveći broj privrednih subjekata u Kolašinu je registrovano za poslove usluga smještaja i ishrane, trgovine, prerađivačke industrije, građevinarstva, stručne, naučne i tehničke djelatnosti, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Iskazali su ukupan prihod od 21,1 mil. eura, što 18,1% više u odnosu na prethodnu godinu.