You are here

Delegacija Komore posjetila Bar i Ulcinj

04/12/2019

Bar uspješno unapređuje poslovni ambijent

Opština Bar kontinuirano osluškuje potrebe privrednika i uspješno unapređuje ambijent za poslovanje, otklanjajući administrativne barijere i finansijska opterećenja. Ovo je saopšteno 4. decembra 2019. godine, tokom sastanka predsjednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića sa predsjednikom Opštine Bar Dušanom Raičevićem.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednici Komore Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, potpredsjednici Opštine mr Tanja Spičanović i Radomir Novaković, sekretari: za privredu mr Sanja Mitrović, imovinu, zastupanje i investicije Vido Dabanović, finansije mr Ivana Backović, lokalnu samoupravu Svetlana Gažević, šefica kabineta predsjednika Marija Tošković Kaluđerović, te predstavnici Udruženja privrednika Bara Neđeljko Čolović, Rade Vujačić, Elvir Kalamperović i Ljubo Kočović.

Sastanak je dio redovnih programskih aktivnosti Privredne komore u cilju razvijanja institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou.

Predsjednik Golubović je prezentovao brojne aktivnosti Privredne komore na kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje, prije svega kroz unapređenje regulatornog okvira, zatim promociji privrede na sajmovima i kroz projekte Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi.

Ukazano je značajnu ulogu Komore u reformi sistema obrazovanja i afirmaciji dualnog. Dualnim obrazovanjem za sada je obuhvaćeno 800 učenika na nivou Crne Gore, a u Baru ih je 26.

- Značajnu ulogu imamo i u neformalnom obrazovanju. Komora je u 2019. godini organizovala 67 edukativnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo 4000 privrednika – rekao je Golubović i pozvao privrednike Bara da učestvuju u seminarima, radionicama i okruglim stolovima u organizaciji ove asocijacije.

Predstavio je mogućnost brzog i efikasnog rješavanja privrednih sporova u Arbitražnom sudu pri Privrednoj komori, te preporučio Opštini i privrednicima Bara da u ugovore koje sklapaju uključe arbitražnu klauzulu.

Predsjednik Opštine Dušan Raičević je istakao da njegova administracija razvija intenzivne veze sa privrednicima Bara, sa kojima zajedno radi na otklanjanju biznis barijera.

- Osluškujemo puls privrede i u kontinuitetu redukujemo administrativne barijere i finansijska opterećenja, prije svega u dijelu poreza na nepokretnosti i nivoa naknada za komunalno opremanje koje su među najpovoljnim. Usvojili smo Program podrške preduzetništva vrijedan 100.000 eura, sa grantovima do 13.500 eura, a za preduzetnice smo opredijelili 35.000 eura – rekao je Raičević.

Dodao je da Opština čeka saglasnost resornog ministarstva na predlog odluke o naknadama za komunalno opremanje koja ide u pravcu njihovog daljeg smanjenja, a sadrži i značajne povoljnosti za instalaciju solarnih panela na objektima za stanovanje. Takođe, intencija Opštine je da umanji naknadu za komunalno opremanje za proizvodne i objekte namijenjene skladištenju.

- Naše je jasno opredjeljenje da budemo opština sa BFC sertifikatom za povoljan poslovni ambijent i prihvatimo sve kriterijume koje taj proces donosi. U narednoj godini ćemo značajnu pažnju usmjeriti na sticanje tog sertifikata i očekujemo intenzivnu saradnju sa Privrednom komorom između ostalog i u tom procesu – kazao je prvi čovjek Bara.

Tokom sastanka su predstavljeni rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koju je Privredna komora uradila za sve crnogorske opštine. Prema podacima Poreske uprave, završne račune za 2018. godinu u opštini Bar predalo je 2.014 privrednih subjekata, što je za 26,8% više u odnosu na 2017. U toj opštini posluje 21,2% privrednih subjekata južne regije, a najviše ih je registrovano za poslove trgovine 546 (27,1%), usluge smještaja i ishrane 276 (13,7%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 256 (12,7%) i građevinarstva 211 (10,5%).

Privredni subjekti u opštini Bar u 2018. godini su zapošljavali ukupno 7.650 osoba, što je za 19,6% više u odnosu na 2017. godinu. Iskazali su ukupan prihod od 330,8 miliona eura, što je za 11% više u odnosu na prethodnu godinu, te dobit od 23,9 miliona eura, 6,2% veću nego prošle godine.

- Čestitam Opštini Bar na dobrim privrednim rezultatima i unapređenju ambijenta za poslovanje, po čemu ste dobar primjer drugim lokalnim samoupravama – prokomentarisao je predsjednik Komore.

Na sastanku je ocijenjeno da borba protiv sive ekonomije i nelojalne konkurencije predstavlja veliki izazov kako za privredu tako i za državne, te lokalne organe. Smanjenje sive ekonomije doprinijelo bi povećanju poreske osnovice čime bi se stvorili preduslovi za dalje umanjenje lokalnih i državnih taksi, zaključeno je. Privrednici su na sastanku pozvali da se riješi pitanje rada nedjeljom tokom turističke sezone, ocijenili da je potrebno unaprijediti Zakon o strancima kako bi lakše mogli da angažuju neophodan kadar u turizmu i ugostiteljstvu, pozvali na smanjenje doprinosa na plate zaposlenih i drugih opterećenja.

Ulcinj ima velike potencijale razvoja

U okviru programskih aktivnosti Privredne komore na razvijanju institucionalnog partnerstva sa donosiocima odluka na lokalnom nivou, predsjednik ove asocijacije Vlastimir Golubović sastao se 4. decembra 2019. godine sa predsjednikom Opštine Ulcinj Ljorom Nrekićem.

Razgovarano je o mogućnostima unapređenja saradnje na razvoju poslovnog ambijenta u Ulcinju.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednici Komore Ljiljana Filipović i Danilo Gvozdenović, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, predsjednik Skupštine Opštine Ulcinj Ilir Çapuni, potpredsjednici Opštine Hadixhe Gjoni i Astrit Hoxha, te sekretar za privredu Agron Ibrahimi.

Predsjednik Vlastimir Golubović ukazao je na značajnju ulogu Komore u kreiranju povoljnog ambijenta za poslovanje privrednih subjekata. Predstavnici ove asocijacije su članovi Vladinih savjeta i komisija, kao i radnih grupa za izradu zakona koji se odnose na privredu. Na inicijativu Komore ukinuto je 49 taksi i umanjen iznos njih 72, podsjetio je on.

- Privreda insistira na proširenju poreske osnovice i smanjenju opterećenja za poslovanje preduzeća na lokalnom i državnom nivou. Zajedničkom borbom protiv sive ekonomije možemo doprinijeti tom cilju, a time i većim prihodima za opštine i državu – istakao je Golubović.

Prezentovao je aktivnosti Komore na promociji privrede putem sajmova i realzacijom projekata Dobro iz Crne Gore, Kupujmo domaće i Domaći ukusi. Pozvao je proizvođače iz Ulcinja da na predstojećem sajmu u Nikšiću predstave svoju ponudu hotelijerima i vlasnicima restorana. Upoznao je predstavnike Opštine sa projektima za koje, preko Privredne komore, mogu aplicirati lokalne samouprave, a finansiraju se iz sredstava EU. Istakao je partnersku ulogu Komore u reformi sistema obrazovanja sa akcentom na dualno, te potencirao brojne edukativne aktivnosti u organizaciji ove asocijacije. Pozvao je Opštinu i privrednike Ulcinja da u ugovore koje sklapaju uvrste arbitražnu klauzulu, ukazujući na prednosti efikasnog vansudskog rješavanja sporova pred Arbitražnim sudom pri Privrednoj komori.

Sastanak je bio prilika da se rukovodstvu Ulcinja predstave rezultati analize poslovanja privrednih subjekata koju je Privredna komora uradila za sve crnogorske opštine. Podaci Poreske uprave pokazuju da je završne račune za 2018. godinu u Opštini Ulcinj predalo je 599 privrednih subjekata, što je 126,9% više u odnosu na 2017. godinu. U opštini Ulcinj posluje 6,3% privrednih subjekata južne regije. Najveći broj privrednih subjekata u opštini Ulcinj registrovano je za poslove trgovine 195 (32,6%), zatim usluge smještaja i ishrane 131 (21,9%), građevinarstva 75 (12,5%), prerađivačke industrije 60 (10,0%), stručne, naučne i tehničke djelatnosti 52 (8,7%).

Privredni subjekti u opštini Ulcinj u 2018. godini su zapošljavali ukupno 2.197 osobe ili 1,8% ukupno zaposlenih, što je za 38% više u odnosu na 2017. godinu. Oni su iskazali ukupan prihod od 102,1 milion eura, što je za 5,4% više u odnosu na prethodnu. Ostvarili su dobit u vrijednosti 6,9 miliona eura i ona je 24,1% veća nego prošle godine.

Predsjednik Opštine Ljoro Nrekić istakao je da Ulcinj ima velike potencijale razvoja.

- Opština Ulcinj je nacionalni resurs veoma interesantan za investitore i potrebno je brže reagovati u administrativnom smislu da bi se ulaganja realizovala- rekao je predsjednik Nrekić.

Prema njegovim riječima, postoji značajno interesovanje investitora za izgradnju fabrike bitumena u Vladimiru, vrijednu 50 miliona eura. Uskoro počinju izgradnju kanalizacije za četiri naselja, što je investicija vrijedna oko 3,5 miliona eura. U toku je tender za vodovodnu mrežu u vrijednosti 18 hiljada eura. Predviđena je izgradnja bulevara, vrijednog pet miliona eura, koji će unaprijediti vezu Ulcinja sa Velikom plažom.

- Bez razvoja infrastrukture nema razvoja turističke destinacije kao što je Ulcinj – naglašava prvi čovjek Opštine.

Saopštio je da postoji pismo o namjeri gradnje hotela Hilton na području opštine, u planu za narednu godinu je izgradnja akva parka vrijedna sedam miliona, a investitori su zainteresovani i za ulaganje u poljoprivredi. Kompanija Voli je zakupila 67 hektara zemlje u Vladimiru gdje će gradi plastenike i otkupni centar. Nrekić je podsjetio na nedavno otvaranje vjetroelektrana na Možuri, te informisao da se radi na izmjenama prostornog plana koji će omogućiti postavljanje solarnih panela na tom području, što je investicija koja prelazi 200 miliona eura.

- Imali smo 2,2 miliona noćenja turista u Ulcinju, a od boravišnih taksi prihodovano je više od milion eura, što je povećanje 100 odsto u odnosu na prošlu godinu – rekao je Nrekić.

Predstavnici Opštine ukazali su da je potrebno intenzivirati proces legalizacije objekata na ovom području. U proceduri je 4,5 hiljada objekata, među kojima su desetine hotela, od kojih Opština za sada ne ubira prihode.

Predstavnici Privredne komore pozvali su Opštinu Ulcinj da uđe u proces sertifikacije po BFC standardu, koji stiču lokalne samouprave sa povoljnim ambijentom za poslovanje.