You are here

Deseta sjednica Udruženja saobraćaja

10/07/2014

Pored Informacije o poslovanju u oblasti saobraćaja, na sjednici su predstavljene inicijative za donošenje posebnih propisa koji bi regulisali poslove agentiranja brodova u crnogorskim lukama, predlozi Uredbe o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika i Pravilnika o tehničkim zahtjevima i uslovima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori. Članovi odbora su jednoglasno usvojili zaključke kojima se podržava stav Ministarstva saobraćaja i pomorstva da minimalni ekološki standard prilikom uvoza korišćenih vozila bude EURO 3, inicijativu za  regulisanje poslova agentiranja brodova i inicijativu za organizovanje sastanka svih relevantnih subjekata po pitanju tarifiranja usluga pomorskog servisa.

Na sjednici je predstavljena Informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja u prvom kvartalu 2014. godine, koja je urađena na bazi podataka iz MONSTAT-a i izvještaja privrednih društava za pomenuti period. Sektor saobraćaja je u dosadašnjem toku godine u prosjeku zapošljavao 5,7% od ukupnog broja zaposlenog stanovništva Crne Gore. Prosječne bruto zarade u periodu januar-april tekuće godine u sektoru saobraćaja iznosile su 758 eura što je za 13 eura manje u odnosu na uporedni period iz prošle godine. Broj prevezenih putnika porastao je u vazdušnom (5,7%), željezničkom (49,4%) i drumskom saobraćaju (31,2%), dok je u pomorskom saobraćaju zabilježen pad (13,7%) u odnosu na uporedni period iz 2013. godine. U istom uporednom periodu prevoz tereta je u porastu u pomorskom saobraćaju (55,4%), u vazdušnom saobraćaju (5,1%), dok je u željezničkom i drumskom saobraćaju promet robe porastao za 49,1% odnosno 55,1%.

Direktorica Direktorata za drumski saobraćaj, gospođa Mirel Radić Ljubisavljević, predstavila je na sjednici predlog Uredbe o bližim kriterijumima, postupku i načinu raspodjele i korišćenja dozvola za slobodni prevoz putnika, kao i predlog Pravilnika o tehničkim zahtjevima i uslovima za vozila koja se uvoze ili prvi put stavljaju na tržište u Crnoj Gori. Gospođa Radić Ljubisavljević je, nakon diskusije u kojoj je učestvovao veliki broj članova Odbora, upoznala prisutne sa aktivnostima Ministarstva saobraćaja i pomorstva po pitanjima suzbijanja nelegalnog prevoza putnika, izmjenama Pravilnika o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje, kao i o predlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Predstavnici pomorske privrede su podnijeli inicijativu za donošenje posebnih propisa koji bi regulisali poslove agentiranja brodova u crnogorskim lukama. U ime predlagača inicijativu je obrazložio Vojo Banović, izvršni direktor privrednog društva Jadroagent d.o.o. iz Bara. Naime, potrebno je donijeti propise kojima bi se zakonski regulisala djelatnost pomorskih agenata kao i uslovi koje jedna agencija mora da ispunjava. Pored pomenute inicijative, privredni subjekti koji se bave poslovima u pomorskoj privredi iznijeli su probleme sa kojima se susrijeću u svom poslovanju. Posebno je apostrofirano pitanje monopolističkog položaja i visokih cijena pojedinačnih usluga privrednog društva koje obavlja poslove pomorskog servisa (pilotaža, privez, odvez, remorkiranje, snadbijevanje brodova). Ovakvom tarifnom politikom, cijene usluga u Luci Bar su značajno veće od konkurentskih luka u okruženju, što u velikoj mjeri utiče na poslovanje domaćih preduzeća iz pomorske privrede. U raspravi na pomenute teme učestvovali su, predstavnica Ministarstva saobraćaja i pomorstva Snežana Đurković i direktor Lučke uprave Crne Gore Mladen Lučić. Nakon iscrpne rasprave podržana je inicijativa za donošenje zakonskih propisa koji bi regulisali poslove agentiranja brodova i usvojen je zaključak o neophodnosti održavanja zajedničkog sastanka svih relevantnih subjekata po pitanju tarifiranja usluga pomorskog servisa.

Na sjednici je takođe izvršena prezentacija privrednog društva CVS Mobile.