You are here

Digitalizacija usluga javne uprave: e-Uprava u službi privrede

02/07/2019
Digitalizacija usluga javne uprave: e-Uprava u službi privrede

Ministarstvo javne uprave, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovalo je dvodnevnu konferenciju “Javna uprava u Crnoj Gori u procesu digitalizacije: izazovi i perspektive” 1. i 2. jula 2019. godine, u hotelu Grand na Cetinju. 
Drugi dan konferencije otvoren je panelom ,,Digitalizacija usluga javne uprave: e-Uprava u službi privrede''. Na panelu je dat osvrt na ključne faktore koji utiču na stepen korišćenja usluga kao i osvrt na ključne servise koji su implementirani u prethodnom periodu. 

Moderator panela bio je Radoje Cerović, psiholog i komunikolog, a panelisti su bili: Milan Martinović, pomoćnik direktora - carinsko-informacioni sistem u Upravi carina Crne Gore, Bojana Bajić, načelnica Direkcije za interoperabilnost i normativne poslove u Ministarstvu javne uprave, Stevan Ljumović, načelnik Odjeljenja za integralni zdravstveni sistem u Ministarstvu zdravlja i Nada Rakočević , sekretarka ICT odbora Privredne komore.

Učesnici panela su govorili o najnovijim tehnologijama koje su stub digitalizacije, o servisima okrenutim ka građanima I privredi, kao i mogućnostima koje korisnici imaju u komunikaciji sa javnom upravom. 

Sekretarka OU ICT Nada Rakočević je, između ostalog, istakla važnost usklađivanja zakonodavnog okvira kako bi se u potunosti mogli implementirati eServisi najvišeg nivoa, kao I neophodnost uspostavljanja tijela koje bi koordiniralo aktivnosti u procesu digitalne transformacija cjelokupnog društva.

Naglašeno je da Ministarstvo javne uprave kreira digitalni ambijent kojim će, kako građani, tako i privreda biti zadovoljni.