You are here

Digitalno doba zahtijeva transformaciju

03/03/2020

Odbor udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore, na sjednici 3. marta 2020. godine razmotrio je Program rada Vlade za 2020. u dijelu koji se odnosi na ICT sektor, programe podrške kao i pregled tržišta elektronskih komunikacija.

Članovima Odbora prezentovan je Izvještaj o radu Privredne komore kao i projekat 100 najboljih.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a u radu su, pored članova, predstavnici Ministarstva javne uprave - Dušan Polović, generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost, Mirjana Begović, načelnica Direkcije za elektronsku upravu, te Ministarstva ekonomije - Ratka Seka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar, Marko Backović, samostalni savjetnik Direkcije za jačanje preduzetništva kroz međunarodne projekte pri Direktoratu za investicije i razvoj MSP i upravljanje EU fondovima, zatim Pavle Mijušković, pomoćnik izvršnog direktora i rukovodilac Sektora za elektronske mreže i usluge EKIP-a i Ratko Nikolić, vlasnik BI Consulting.

- Crna Gora je posvećena digitalnom razvoju i modernizaciji javne uprave sa ciljem da bude otvorena, transparentna i dostupna građanima i intenzivno radi na dostizanju ciljeva Digitalne agende za Zapadni Balkan i primjeni EU standarda. Trenutno se odvija više aktivnosti sa ciljem da se svi sistemi konsoliduju i omogući građanima i privredi da dobiju kvalitetnu i brzu uslugu od strane javne administracije, i na taj način smanje biznis barijere – saopštio je Dušan Polović, generalni direktor Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost.

Prema njegovim riječima, Crna Gora u posljednjih godina nastavila sa redefinisanjem pravne regulative kojom je digitalizacija stavljena u fokus svih značajnih procesa u radu javne uprave i na tim aktivnostima će fokusirati svoj rad i tokom naredne godine.

Tekuća je godina isticanja Strategije razvoja informacionog društva i biće posvećena radu na novom strateškom dokumentu, koji će se realizovati međuresorski, sa ključnim učesnicima iz resora nadležnih za elektronsku upravu i informacionu bezbjednost, nauku, elektronske komunikacije uz poštovanje ciljeva iz Digitalne agende za Evropu i Zapadni Balkan. Rezultat ovakvog pristupa će biti usvajanje Strategije digitalne transformacije, kao krovnog dokumenta za planirnje aktivnosti u ovoj oblasti za naredni period.

Novim Zakonom o elektronskoj upravi je normirano formiranje Savjeta za elektronsku upravu, koji će unaprijediti koordinaciju primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u u javnoj upravi i imati za cilj lakše korišćenje usluga javne uprave.

Uspostavljanje nacionalnih sistema za identifikaciju i naplatu administrativnih taksi koji će početkom jula 2020. biti u upotrebi, svakako su najznačajniji projekti na kojima se radilo u prethodnom periodu, naveo je on.

- Digitalno doba zahtijeva transformaciju, ne samo poslovnih procesa u kojima se ostvaruje interakcija sa građanima i privrednim subjektima, već i onih unutar javne uprave - rekao je Polović.

Mirjana Begović, načelnica Direkcije za elektronsku upravu, kazala je da su brojne aktivnosti tokom ove godine, koje se odnose na razvoj elektronskih servisa, predviđene ne samo na nivou Vlade, već i u okviru Ministarstva javne uprave.

- Aktivno ćemo participirati u radu buduće Digitalne koalicije – kazala je Begović.

Ratka Seka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, pozvala je privrednike da učestvuju u radu Trećeg digitalnog samita Zapadnog Balkana koji se 2. i 3. aprila održava u Tirani.

- Posvećeni smo regionalnom povezivanju na evropskom putu i razmjena iskustava i znanja u ovoj oblasti je itekako dobrodošla. Crna Gora će dogodine biti domaćin ovog veoma značajnog regionalnog skupa, najvećeg u ovoj oblasti – rekla je Strugar.

Rok za prijavljivanje za učešće na Samitu 10. mart.

Strugar je između ostalog najavila da će od 1. jula 2020. biti dodatno snižena cijena rominga u Regionu, a da naredne godine će početi primjena principa “roming kao kod kuće”, što je značajan korak za ekonomiju i građane.

Marko Backović, Ministarstvo ekonomije, predstavio je Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu koji ima 13 linija. Deset iz prethodnog Programa je unapređeno a dodate su tri nove među kojima su one za unapređenje internacionalizacije poslovanja preduzeća i njegovu digitalnu transformaciju. Ukupan budžet za podršku iznosi dva miliona eura. Poseban fokus njegovog izlaganja bio je na programskoj liniji koja se nodnosi na digitalnu transformaciju, a po aplikantu vrijedna je 20.000 eura. Podrška se odnosi na refundiranje do 50 odsto troškova, u apsolutnom iznosu do 3.500 eura bez PDV-a.

Prezetujući pregled tržišta elektronskih komunikacija, Pavle Mijušković, EKIP, je između ostalog kazao da je broj korisnika fiksne telefonije u 2019. porastao 8,85 odsto, na 188.175, dok mobilnu koristi 1.150.998 što je rast 1,5 odsto.

- Tokom decembra 2019. godine 505.535 korisnika je pristupilo Internetu putem mobilnih mreža (rast od 9,4% u odnosu na decembar 2018. godine), pri čemu je 437.412 koristilo 3G, a 308.121 4G tehnologiju pristupa – naveo je Mijušković.

Pokrivenost 4G signalom iznosi 98%, a broj korisnika fiksne širokopojasne mreže iznosi 178.781 (rast od 15,4%).

Ratko Nikolić, BI Consulting, prezentovao je projekat “100 najvećih” koji ova kompanija realizuje u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i Privrednom komorom Crne Gore. Takođe, prezentovao je usluge ove kompanije koje doprinose boljem poslovnom odlučivanju. Njihove servise koristi više od 300 preduzeća, finansijske institucije, uključujući sve poslovne banke. Njihov sajt binfo.me sadrži podatke o firmama u Crnoj Gori i regionu koji se ažuriraju na dnevnom nivou. Potencijalni partneri, na osnovu podataka koje obezbjeđuje portal binfo.me, mogu da ocijene nivo rizika poslovanja sa pojedinim kompanijama. Nikolić je kazao da članovi Odbora mogu mjesec dana besplatno koristiti ovaj portal, a kasnije sa popustom.

Nakon sjednice, učesnici Hakatona, održanog na  INFOFEST-u 2019, u okviru projekta ODEON - otvoreni podaci za otvorene mogućnosti, članovima odbora predstavili su svoja rješenja. Predstavnici Ministarstva javne uprave pozvali su ekipe da u saradnji sa ministarstvom dalje razvijaju aplikacije koje su razvijene na Hakatonu.