You are here

Država trpi zbog uvoza tekstila po nerealnim cijenama

11/06/2013

Odbor Udruženja tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske, hemijske i farmaceutske industrije Privredne komore Crne Gore razmotrio je, na sjednici 12. juna 2013. godine, Informaciju o privrednim kretanjima u ovim sektorima za period januar-april 2013. godine i usvojio Izvještaj o radu za 2012. godinu. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma bliže su upoznali članove Odbora sa novim Zakonom o hemikalijama.

U sektoru prerađivačke industrije, koji je u 2012. godini učestvovao sa 59,6 % u ukupnoj industrijskoj proizvodnji, učešće proizvoda tekstila, hemijske i farmaceutske industrije I proizvoda od gume i plastike iznosilo je 10,4%. U periodu januar-april 2013. u odnosu na isti period prošle godine zabilježen je pad proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata od 73,5%, pad proizvodnje odjevnih predmeta od 48,6%, rast proizvodnje proizvoda od gume i plastike od 77,3%, te rast proizvodnje hemijskih proizvoda i hemikalija za 65,6%.

Poslovanje preduzeća iz oblasti tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i hemijske industrije za period jaguar-april 2013. godine karakteriše visoka uvozna zavisnost, višak zaposlenih i veoma niske zarade.

Stepen korišćenja kapaciteta je veoma nizak (20-30%), nedostaju obrtna sredstva, preduzeća su visoko zadužena, sa stalnim blokadama žiro-računa. Cijene gotovih proizvoda zaostaju za rastom cijena sirovina, repromaterijala, pomoćnog materijala, energenata, transporta i komunalija. Nelegalnim odvijanjem aktivnosti u proizvodnji i prometu ovih industrija stvara se nelojalna konkurencija preduzećima koja regularno posluju. Oštra konkurencija, uz visoko prisustvo sive ekonomije, otežava realizaciju gotovih proizvoda.

- Generalno posmatrano, preduzeća iz ovih industrija suočavaju se sa velikim teškoćama u poslovanju. Veoma mali broj preduzeća pozitivno posluje, ima zaključene poslove i perspektivu, dok veliki broj preduzeća ne radi ili radi sa veoma niskim procentom korišćenja kapaciteta. Suočeni su sa problemima čije rješavanje zahtijeva dugoročne mjere neophodne za revitalizaciju – rekao je Branko Rakonjac, sekretar Odbora.

Članovi Odbora su ukazali na veliki problem sive ekonomije, posebno na prijetnju za poslovanje koju predstavljaju neregistrovani proizvođači tekstila.
- Niču male konfekcije u neuslovnim prostorijama, bez prijavljenih zaposlenih, dok se legalne, poput Konija, lagano gase – ocijenio je član Odbora Stojan Kralj.

Rukovodilac Sektora za analize i istraživanja u Privrednoj komori Nina Drakić podsjetila je Odbor da je početkom 2013. godine formirana međuresorska Komisija za suzbijanje sive ekonomije, u kojoj je i predstavnica ove asocijacije privrednika.

- Rezultati su već vidljivi i očitavaju se u povećanju budžetskih prihoda u prvih pet mjeseci 2013. godine – rekla je Drakić.

Kralj je ukazao i na problem što se u Crnu Goru uvozi tekstil po nerealno niskim fakturisanim cijenama.

Savjetnica u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Jelena Plamenac predstavila je Zakon o hemikalijama, usklađen sa evropskim regulativom i direktiva kojima je propisana klasifikacija, označavanje, pakovanje, promet, registracija, kao i uvoz i izvoz opasnih hemikalija.

- Usvajanjem novog zakona stvoren je novi zakonski okvir koji omogućava uspostavljanje, održavanje i unapređivanje sistema upravljanja hemikalijama na teritoriji Crne Gore, osiguravanje visokog nivoa zaštite zdravlja ljudi i životne sredine – rekla je Plamenac. Zakon propisuje 60 zabrana za pojedine hemikalije. Plamenac je posebno ukazala na to da se tris fosfat i azotne boje više ne smiju koristiti u tekstilnoj industriji. Zakon takođe propisuje način na koji proizvođаč deterdžentа koji sadrži površinski aktivnu supstancu može stаviti u promet taj deterdžent, te osigurava komunikaciju u lancu snadbijevanja, kako bi se prenijelo obavještenje o opasnosti i riziku koji pojedine hemikalije predstavljaju. Uspostavlja se i mehanizam kontrole upotrebe toksičnih hemikalija prisutnih u životnoj sredini. Inspekcijski nadzor nad hemikalijama ovim zakonom se prvi put dodjeljuje Ekološkoj inspekciji.