You are here

Ekonomsko državljanstvo privlači investitore

20/07/2017

Program ekonomskog državljanstva koji je pokrenula Vlada privući će brojne investicije u Crnu Goru, ocijenjeno je na radionici o Posebnom programu ulaganja koju su 20. jula 2017. godine u Hotelu „Hilton” organizovali Savjet za migraciju ulaganja iz Ženeve i Privredna komora Crne Gore.

U radu skupa učestvovali su potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, predstavnici grupa Henley & Partners iz Beča, FinanceMalta iz Valete, Thomson Reuters Special Services iz Vašingtona, kompanije Pizzatotti iz Monaka, te brojni drugi međunarodni eksperti koji su vodili panel diskusiju na ovu temu. Konstatovano je da je državljanstvo kroz investicije dobro rješenje, ako se primjenjuje na pravi način.

Podsjetimo, Program podrazumijeva ulaganja u privrednu djelatnost kojim će se doprinijeti ekonomskom razvoju Crne Gore, i/ili nekretnine i/ili uplatu sredstava na poseban račun državnog budžeta. Njegova  realizacija treba da doprinese ujednačenom regionalnom razvoju Crne Gore, sa naglaskom na Sjever.

Na radionici su upoređeni internacionalni programi sticanja državljanstva putem ulaganja, bilo je riječi o faktorima koji doprinose njihovom uspjehu, implikacijama u pogledu pristupanja EU za Crnu Goru, uticaju ovog programa na tržište nepokretnosti, te zašto je Due Diligence od presudne važnosti za njegov uspjeh.

Ministar Radulović je podsjetio da je međunarodni konkurs, koji je raspisala Vlada za izbor ponuđača za izradu i realizaciju Posebnog programa ulaganja, istekao početkom jula. Prijavilo se šest renimoranih međunarodnih kompanija, koje su dostavile svoje programe. Vladina komsija će napraviti izbor, a onda konsultovati međunarodne adrese, prije svega Evropsku komisiju prilikom izbora kompanije.

- Glavni cilj Programa je otvaranje novih radnih mjesta. Crna Gora je veoma atraktivna destinacija za investitore i mi sada pokušavamo da napravimo korak više i nagradimo ljude koji su spremni da ulažu u nju – rekao je Radulović.

Izvršni direktor međunarodne asocijacije Savjeta za migraciju ulaganja Bruno L’ecuyer ukazao je da uvođenje ovakvih programa nije bez izazova.

- Praksa je pokazala da nijesu svi programi uspješni i da država mora da bude oprezna kada uvodi ovakve programe. Puna transparentnost treba da bude ključ, a Vlada mora naći partnera sa znanjem i dobrom reputacijom - naglasio je L’ecuyer.

Peter Vincent iz američkog Thomson Reutersa objasnio je zašto je temeljna analiza posebno važna u ovakvim programima.

- Potrebno je preduzeti sve adekvatne korake i provjere aplikanata kako se ne bi desilo da on izvrši neku kriminalnu radnju, a dobio je vaše državljanstvo - naveo je Vincent.

Potom je objasnio i nekoliko stepena kontrole koji se preduzimaju kako bi se osiguralo da državljanstvo dobijaju samo provjerene osobe.

- Upoznajte vašeg kupca i istražite svaki potencijalni rizik, koji bi mogao naškoditi reputaciji programa ekonomskog državljanstva - savjetovao je Vincent predstavnike Vlade.