You are here

Elektroenergetski sektor na sastanku u Komori

07/06/2018

Privredna komora Crne Gore je 7. juna 2018. godine organizovala sastanak sa predstavnicima elektroenergetskog sektora u cilju dodatnog snaženja međusobne saradnje.

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović i njegovi saradnici razgovarali su sa predsjednikom Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore Đokom Krivokapićem, izvršnim direktorom EPCG Igorom Noveljićem, predsjednikom Odbora direktora CEDIS-a Miodragom Čanovićem, izvršnim direktor CEDIS-a Zoranom Đukanovićem, predsjednicom Odbora direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema Vesnom Bracanović i izvršnim direktorom CGES Draganom Kujovićem, predsjednikom Odbora direktora Regulatorne agencije za energetiku Branislavom Prelevićem i članom Odbora direktora RAE Dragoljubom Martinovićem, te izvršnim direktorom Crnogorskog operatora tržišta električne energije Milanom Radovićem.

Na sastanku je istaknuto da raspoloživi kapaciteti Komore, kao institucionalnog partnera donosiocima odluka na unapređivanju poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, stoje na raspolaganju potrebama elektroenergetskog sektora.

Predsjednik Golubović je ukazao na spremnost Komore da organizuje međunarodnu konferenciju na kojoj bi predstavnici proizvođača, regulatora i distributera električne energije razmijenili iskustva na teme koje predloži ovaj sektor. Takođe, predsjednik je pozvao predstavnike elektroenergetskog sektora da uzmu učešće u radu godišnje međunarodne Konferencije o ekonomiji, koju Komora već tradicionalno, deveti put, organizuje u Budvi 25. i 26. oktobra.

Predstavnici sektora su istakli veoma dobru saradnju sa Komorom, koja se dodatno može osnažiti daljim učešćem ove asocijacije u unapređenju zakonodavstva (posebno izmjena i dopuna Zakona o energetici), organizovanjem okruglih stolova na aktuelne teme, javnih rasprava, edukacijom i promocijom projekata iz ove oblasti. Projekti WB6 energetske zajednice koji se odnose na unapređenje infrastrukture kandidovani su kao jedna od potencijalnih tema koje se mogu razmatrati na navedenim konferencijama.

U radu sastanka učestvovali su i potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić, direktor proizvodnje u EPCG i predsjednik Odbora udruženja energetike Luka Jovanović i sekretar Ranko Vukmirović, savjetnik predsjednika Komore Mitar Bajčeta i šef kabineta Miljan Šestović.

Izdvajamo