You are here

Grantovi za inovativne projekte

07/09/2018

Danas je u Privrednoj komori Crne Gore održan Dan finalnih konsultacija za Konkurs za grantove za inovativne projekte, u organizaciji Ministarstva nauke i Privredne komore.

U uvodnom dijelu prisutnima se ispred Privredne komore obratila Ksenija Đukanović, samostalna savjetnica u Sektoru za obrazovanje, koja je kratko podsjetila prisutne da je Ministarstvo nauke u julu ove godine raspisalo Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte u ukupnom iznosu od 1.000.000 eura za period 2018 –2020, te da će po prihvaćenom grantu odobriti sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu i Saša Ivanović, projektni menadžer za istraživanja u Ministarstvu nauke, pojasnili su detalje upisa u Registar inovativnih organizacija, detaljno predstavili uslove za prijavljivanje, fokusirajući se posebno na formiranje partnerstava za inovativni projekat, ali i pružili detaljna obrazloženja pripreme budžeta za projekte, što se u procesu pripreme projektnih prijava kandidatima pokazalo kao najzahtjevnije zbog primjene pravila državne pomoći. Predstavnici Ministarstva podijelili su sa prisutnima odgovore na sva pitanja i nedoumice zainteresovanih kandidata koje su upućene od objavljivanja Konkursa.

Pitanja publike su se najvećim dijelom odnosila na dokumentaciju koju je organizacija obavezna da dostavi Ministarstvu nauke tokom procedure za upis u Registar inovativnih organizacija, uslove koje partneri na projektu moraju da ispunjavaju, obaveze članova konzorcijuma, prihvatljive troškove za inovativne projekte, kao i načine primjene pravila državne pomoći.
Prijave na Konkurs potrebno je dostaviti najkasnije do 24. septembra 2018. godine do 14.00 časova.


Izdvajamo