You are here

Grupacija uvoznika i trgovaca motornih vozila

06/10/2017

Grupacija uvoznika i trgovaca motornih vozila i rezervnih djelova konstituisana je 6. oktobra 2017. godine, u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore Crne Gore.

Nakon verifikacije mandata članova i usvajanja Poslovnika o radu, za predsjednika Grupacije izabran je Željko Rajković iz kompanije „Škoda auto“, a njegov zamjenik je Miodrag Pavlović, „Ljetopis Automotive“.

- Postoji dosta prostora da poboljšamo ambijent u kojem rade uvoznici i trgovci motornih vozila i rezervnih dijelova. Potrudiću se da budem koordinator formulisanja zajedničkih ciljeva koje možemo da realizujemo uz pomoć Privredne komore – rekao je Rajković.

U pozdravnoj riječi, zamjenik predsjednika Pavlović je zahvalio Komori i njenom odboru što su prepoznali značaj ovog dijela trgovine.

- Preko Komore možemo da  komuniciramo sa državom i drugim institucijama koje direktno utiču na naše poslovanje, pogotovo sada u dijelu usklađivanja sa EU zakonodavstvom koje reguliše ovu oblast. Naša je želja da aktivno učestuvjemo u konsultacijama po ovim pitanjima i damo doprinos što boljim rješenjima – rekao je Pavlović.

Najavio je da će teme kojima će se Grupacija baviti u neposrednoj budućnosti biti homologacija vozila i porezi na demo vozila.

Konstitutivnu sjednicu je vodila potpredsjednica Komore Ljiljana Filipović, koja je podsjetila da je Odluku o osnivanju ove Grupacije donio Odbor udruženja trgovine 4. aprila 2017.

- Hvala što ste prepoznali da Privredna komora može da bude dobar servis koji će doprinijeti vašem uspješnijem poslovanju – rekla je Filipović.