You are here

Grupacija za trgovinu nekretninama radila na pripremi Nacrta zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

30/11/2021

Grupacija za trgovinu nekretninama u okviru Odbora udruženja trgovine Privredne komore, na sjednici održanoj 30. novembra 2021. godine, radila je na pripremi Nacrta zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Donošenjem ovog zakona uredili bi se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, obezbijedila bi se veća pravna sigurnost za kupce. Takođe, ovaj zakon bi imao pozitivne efekte na državni budžet, smanjila bi se siva ekonomija u ovoj oblasti poslovanja, a Crna Gora bi bila prepoznata kao sigurna investiciona destinacija. Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokrtenosti postoji u zemljama Evropske unije a donijele su ga i države u regionu.

Na inicijativu privrednih subjekata iz ove oblasti poslovanja upućena je inicijativa Ministarstvu ekonomskog razvoja za donošenje navedenog zakona. Grupacija za trgovinu nekretninama je organizovala rad na izradi nacrta zakona koji će se nakon usaglašavanja na nivou članova uputiti Ministarstvu ekonomskog razvoja na dalju proceduru. Od velike je važnosti da je inicijativa za donošenje navedenog zakona potekla upravo od privrednih subjekata koji posluju u ovoj oblasti.

Tokom ove sjednice, članovi grupacije su radili na pripremi usaglašene verzije nacrta zakona dajući komentare i sugestije na ranije pripremljeni tekst. 

Sugestije su se, osim navođenja izazova iz prakse, a koji se moraju predvidjeti nacrtom, odnosile i na   opšte uslove poslovanja, uslove za upis u Registar posrednika za nekretnine, zabranu neovlašćenog obavljanja posredovanja, formu i sadržinu ugovora u poslovanju, uvođenje pezentacionog lista,uslove oglašavanja nekretnina, kao i važnost kvalitetnog organizovanja stručnih ispita, koje bi po predlogu članova Grupacije pratili i jednogodišnji seminari i edukacije, a gdje je prepoznata uloga Privredne komore u organizaciji stručnih ispita i vođenje registra, a u skladu sa uporednom praksom Hrvatske.

Navedene sugestije  biće unesene u predlog Nacrta zakona i proslijeđene Ministarstvu ekonomskog razvoja, odnosno Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju. U skladu sa uobičajenom procedurom, nakon finalne verzije nacrta Ministarstva ekonomskog razvoja,  uslijediće javna rasprava i međuresorno usaglašavanje svih relevantnih institucija, nakon čega se može očekivati i usvajanje  Zakona

Usvajanjem ovog zakona olakšaće se i rad inspekcijskih i sudskih organa u borbi protiv nelegalnih posrednika u prometu i zakupu nekretnina.