You are here

ICT sektoru potreban specijalizovan kadar

05/12/2018

Odbor udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore razmotrao je, na sjednici 5. decembra 2018. godine ePristupačnost, podsticajne programe za razvoj ovog sektora i usluge Zavoda za zapošljavanje.

Usvojen je Program rada Odbora za 2019. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a u radu su pored članova učestvovali Mirjana Begović, načelnica Direkcije za razvoj elektronskih servisa Direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost Ministarstva javne uprave, Nikola Đurašković, savjetnik u Direkciji za saradnju sa biznis zajednicom i Ratka Strugar, generalna direktorica Direktorata za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i radio spektar Ministarstva ekonomije, te Aleksandar Rakočević, šef Biroa rada Podgorica Zavoda za zapošljavanje.

O standardima, politikama i ključnim smjernicama za web pristupačnost govorila je Mirjana Begović.

Prema njenim riječima, pojam ePristupčnost odnosi se na dostupnost ICT tehnologija i elektronskih servisa licima sa invaliditetom. U širem smislu e-Pristupačnost se odnosi i na starije osobe kao i one sa kognitivnim smetnjama. Pojam asistivne tehnologije odnosi se na softver ili hardver dodat ili povezan sa sistemom koji povećava dostupnost sadržaja pojedincu.

- Dvadeset odsto posjetilaca Interneta ima neku vrstu invaliditeta, dok 71 odsto osoba sa invaliditetom odmah napušta web sajt koji nije pristupačan – navela je Begović, dodajući da prema raspoloživim podacima u Crnog Gori ima 11 odsto je osoba sa invaliditetom.

Važan dio ove oblasti predstavlja pristupačnost elektronskih dokumenata na internetu. Naime, gotovo sve internet prezentacije javnih institucija nude, pored informacija na samim stranicama, preuzimanje dokumenata u elektronskom obliku. Javne institucije, u cilju otvorenosti za građane i privredne subjekte, objavljuju na internetu zakone i drugu pravnu regulativu, kao i izvještaje o radu i ostala dokumenta.

U skladu sa tendencijama savremenog društva koje je Vlada Crne Gore prepoznala u strateškim dokumentima iz ove oblasti, Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore izradilo Smjernice za kreiranje elektronskih dokumenata u skladu sa standardima e-Pristupačnosti.

Smjernice su namijenjene, prije svega, zaposlenima u Vladi Crne Gore, ministarstvima i organima državne uprave, za potrebe kreiranja pristupačnih dokumenata koja se objavljuju na njihovim web portalima, ali ih mogu koristiti svi koji žele da se bliže upoznaju sa načinima kreiranja pristupačnih dokumenata.

Primjena informaciono-komunikacionih tehnologija je bitan dio ekonomskog, obrazovnog i društvenog života ljudi. Zbog toga je važno da web stranice i elektronska dokumenta mogu koristiti svi, bez obzira na njihova ograničenja.

Ona je govorila i o standardu WCAG koji se odnosi na odnosi na oblast web pristupačnosti, čija verzija 2.1 posebno ističe prilagođavanje internet sadržaja za ljude sa kognitivnim ili smetnjama pri učenju, oslabljenog vida i sa poteškoćama u radu sa mobilnim uređajima.

Begović navodi da su ključna pitanja koja se postavljaju u Crnoj Gori na ovu temu koliko ICT kompanije poznaju koncept e-pristupačnosti, da li obrazovni sistem omogućava adekvatnu edukaciju u ovoj oblasti, koliko stručnjaka (programera, web dizajnera ...) u crnogorskim kompanijama zna da koristi alate i poznaje standard WCAG. Ona je pozvala IT poslenike da učestvuju u istraživanju koje Ministarstvo sprovodi na ovu temu, popunjavanjem upitnika na adresi http://www.euprava.me/eankete.

Predraga Jankovića iz DataLinka interesovalo je u kojoj su mjeri sajtovi javne uprave prilagođeni osobama sa invaliditetom. Begović je odgovorila da nijesu u potpunosti – portal eUprave je prilagođen oko 70 odsto, a naredne godine se očekuje tender za izradu sajta Vlade Crne Gore i tada će u fokusu biti povećanje njegove pristupačnosti praćeno obukom administratora u tom smjeru.

Nikola Đurašković iz Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom Ministarstva ekonomije prezentovao je Programe podsticanja razvoja biznisa u Crnoj Gori.

Ministarstvo ekonomije realizuje programe kroz finansijsku i nefinansijsku podršku mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima.

Finansijska podrška je obezbjeđena kroz direktne subvencije, refundaciju uloženih sredstava u realizaciju projekata i poreska oslobađanja.

Nefinansijska podrška obezbjeđena je kroz izradu projektne dokumentacije, pripremu biznis planova, konsultantske usluge i ekspertsku podršku za pripremu aplikacija za pojedinačne programe.

Podrška je usmjerena na djelatnosti u sektoru prerađivačke industrije, kao glavnog razvojnog sektora privrede, ali nije izostavljen ni sektor turizma i usluga.

Vladan Tabaš iz kompanije Čikom pitao je da li se preko ovih programa može naći prostor za podršku specijalističkim edukacijama zaposlenih u IT sektoru.

- Crnogorskom IT sektoru nedostaje specijalistička edukacija kadrova. Očekujem, ne možemo se nadati eksponencijalnom, ali sigurno linearan rast crnogorskog IT sektora narednih godina, pa se bojim da kadrovima koje imamo nećemo moći da zadovoljimo potrebe tog razvoja – naveo je on.

Predstavnik Ministarstva odgovorio je da Odbor udruženja ICT treba da uputi inicijativu za kreiranja takvog programa podrške tim prije što postoji raspoloženje da se on realizuje.

Ljubo Rađenović iz Montore je pitao da li u Ministarstvu ekonomije postoji osoba zadužena da pitanja razvoja IT sektora.

Predstavnica Ministarstva Ratka Strugar navela je da je u toku izrada novog akta o državnoj upravi koji će definisati ovo pitanje. Ona je naglasila da je Ministarstvo ekonomije partner privrednicima iz ICT sektora.

O ulozi Zavoda za zapošljavanje na tržištu rada govorio je Aleksandar Rakočević. On je posebno potencirao posredovanje Zavoda u obezbjeđivanju kadrova kroz procese regrutacije i selekcije, oglašavanje slobodnih radnih mjesta, subvencioniranje poslodavaca za zapošljavanje mladih, starijih i lica sa invaliditetom, podsticanje razvoja preduzetništva i pravnim savjetima, consulting uslugama i anketiranje poslodavaca.

- Ne postoji djelatnost u kojoj je potrebno tako brzo raditi na usvajanju novih znanja od IT-a – ocijenio je Rakočević.

On je pozvao privrednice iz IT sektora da doprinesu kreiranju edukativnih programa Zavoda čime bi doprinijeli većem zapošljavanju u ovoj grani. Takođe smatra da je potrebno da IT kompanije više zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

- IT kompanijama su potrebni ljudi sa specijalističkim znanjima. Za to je neophodna edukacija stimulisana preko programa podrške – rekao je on.

Sekretarka Odbora Nada Rakočević informisala je o predstojećoj banjalučkoj IT konferenciji koja se realizuje kroz projekat Evropske mreže preduzetništva. Ona je govorila i o uspješnom nastupu IT kompanija na Infofestu.

Branimir Bukilić iz Data Designa je ukazao da je potrebno promijeniti koncepciju ovog festivala da bi dobio na atraktivnosti i rezultirao čvšćim vezama IT sektora sa klijentima.