You are here

Implementacija Evropa Sad! zarad boljeg standarda građana prioritet i Vlade i privrede

31/01/2022

Vlada Crne Gore kreirala je program Evropa Sad! sa ciljem povećanja životnog standarda građana, rasta zaposlenosti, smanjenja „sive ekonomije“ na tržištu rada, kao i unapređenja poslovnog i investicionog ambijenta.

Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Koordinacionim tijelom za realizaciju programa “Evropa sad” organizovala Okrugli sto na temu „Izazovi u realizaciji programa Evropa Sad“ a sve u cilju što jasnijih smjernica za implementaciju kako bi građani i privreda osjetili benefite ove reforme pravovremeno.

Na okruglom stolu predstavnici nadležnih institucija odgovarali su na pitanja i izazove sa kojima se privrednici susrijeću.

Naida Nišić, sekretarka Koordinacionog tijela za realizaciju programa ,,Evropa Sad!” kazala je da je ovo tijelo formirano kao potreba da se na što bolji i efikasnsiji način implementira ovaj program, te da se prati primjena zakonskih i podzakonskih akata u okviru njegovog sprovođenja. To nije nimalo lak posao i zahtijeva saradnju svih institucija na visokom nivou, što upravo na djelu i pokazujemo! Predstavnici inspekcije za rad kazali su da će voditi računa o svemu i kontrolisati minimalne obračune zarada, ali da sve što izlazi iz tog okvira jeste stvar pojedinačnog ili kolektivnog ugovora kod poslodavca, na šta neće moći da se utiče, već samo kontrolisati da li je minimalna zarada isplaćena.

U radu Okruglog stola učestvovali su predstavnici Ministarstva finansija i socijalnog staranja Biljana Peranović, Milena Milović, Olga Uskoković, Omer Cikotić, Jovica Petričević, sekretarka Koordinacionog tijela za realizaciju programa ,,Evropa sad” Naida Nišić, iz Ministarstva ekonomskog razvoja Irena Joksimović i Marko Ćipović, predstavnici Uprave prihoda i carina Marina Lopičić i Ratko Milić, te Ana Vujošević pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove i Predrag Nešković, inspektor rada. Skupom je moderirao Miljan Šestović, direktor Sektora za istraživanja i analize PKCG i član Koordinacionog tijela za realizaciju programa Evropa sad.

Pitanja i odgovori sa okruglog stola biće objavljeni na sajtu Vlade i Privredne komore, a dopunjavaće se redovno budućim koja budu pristizala.

Video materijal sa Okruglog stola možete pogledati linku https://www.youtube.com/watch?v=-_0SrjBpvPU