You are here

Info dan o grantovima za inovativne projekte

12/07/2019

Ministarstvo nauke Crne Gore i Privredna komora Crne Gore organizovali su 12. jula 2019. godine Info dan o Konkursu za dodjelu grantova za inovativne projekte.

Predstavnici Ministarstva nauke Crne Gore, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu, dr Ivan Tomović, samostalni savjetnik i za transfer tehnologija i realizaciju saradnje u okviru EU platformi za inovacije i Marina Roganović, Direkcija za inovacije i infrastrukturu, predstavili su pojedinosti Konkursa za dodjelu sredstava.

Riječ je o pozivu za dodjelu grantova za inovativne projekte, kojim se opredjeljuju sredstva za sufinansiranje inovativnih projekata u ukupnom iznosu od 700.000 eura, na period do dvije godine.

Cilj Programa je jačanje konkurentnosti crnogorskih preduzeća, koja imaju veliki potencijal za komercijalizaciju i tržišnu primjenu, pružanje podršku prenosu inovativnih ideja iz naučnoistraživačkih ustanova na tržište, kroz saradnju sa partnerima iz privrede ili kroz otvaranje novih preduzeća/spin-off kompanija u Crnoj Gori, kao i kreiranje novih radnih mjesta.

Konkursom za dodjelu grantova biće podržani inovativni projekti u skladu sa prioritetim oblastima utvrđenim u Strategiji pametne specijalizacije (2019-2024): održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane; energija i održiva životna sredina; održivi i zdravstveni turizam, te informaciono-komunikacione tehnologije kao horizontalni sektor.

Ministarstvo nauke Crne Gore će odobriti po prihvaćenom grantu sufinansiranje u iznosu do 100.000 eura, koje će trajati od 12 do 24 mjeseca.

Implementacija projekata obuhvataće period od decembra 2019/januara 2020. godine, najkasnije do decembra 2021/januara 2022. godine.

Visina opredijeljenih sredstava iz državnog budžeta za grantove za inovativne projekte utvrđuje se u zavisnosti od vrste opravdanog troška i veličine privrednog subjekta i druge inovativne organizacije, korisnika granta, odnosno partnera na projektu.

Grant se može koristiti za sufinansiranje faza tehnološkog razvoja (TRL 4 - TRL 8): razvoj tehnologije u laboratorijskim uslovima (razvoj osnovnih komponenti tehnologije), demonstracija tehnologije van laboratorijskih uslova u realnom okruženju; izrada prototipa; faza testiranja, validacije i demonstracije i utvrđivanje prvog finalnog proizvoda.

Na Konkurs se mogu prijaviti pravna lica u Crnoj Gori, koja ispunjavaju uslove u skladu sa članom 15 Zakona o inovativnoj djelatnosti: naučnoistraživačke i ustanove visokog obrazovanja, centri izvrsnosti i privredni subjekti (inovaciono-preduzetnički centar, poslovni inkubator, privredno društvo, odnosno njegov dio).

Direktorica Sektora za projekte Privredne komore Crne Gore Tanja Radusinović podsjetila je da je Ministarstvo nauke raspisalo treći konkurs za dodjelu sredstava 5. jula 2019.

- Privredna komora je veoma aktivna još od prvog konkursa u informisanju članica o benefitima koje poslovni subjekti mogu dobiti korišćenjem ovih sredstava. Na ovaj način preduzeća mogu da pokrenu određeni projekat i time omoguće da zažive njihove inovativne ideje. Da je to urađeno na kvalitetan način, pokazuje i to što su privredna društva, uglavnom MSP, najčešće iz ICT sektora, na prošlogodišnjem konkursu dobila najviše sredstava – rekla je Radusinović.

Podsjetila je da je Crna Gora prva zemlja, izvan EU, koja je donijela Strategiju pametne specijalizacije. Privredna komora je, sa svojim članicama, kroz različite fokus grupe i druge oblike rada, znatno doprinijela definisanju Strategije.

- Važno je što i sada vlada veliko interesovanje za konkurs, a to pokazuje i brojno prisustvo ovom info danu i onih koji su se kandidovali prošle godine, ali i privrednika koji se prvi put interesuju za ovaj Konkurs – zaključila je Radusinović.

Marijeta Barjaktarović Lanzardi navela je da je Vlada krajem juna usvojila kolaborativni program za inovacije u periodu 2019-2024. godina. Riječ je o finansijskom instrumentu za Strategiju pametne specijalizacije.

- Naš cilj je da ovim kolaborativnim programom omogućimo instrument finansiranja inovacija u okviru prioriteta koji su usvojeni kroz Strategiju pametne specijalizacije – rekla je ona.

Prema njenim riječima, dvije su faze evaluacije prijava.

- Riječ je o međunarodnoj evaluaciji, za koju i ove godine raspisujemo poseban konkurs. Prva faza evaluacije koncentrisana je na procjenu prijava u odnosu na stručnu oblast istraživanja odnosno inovacije, a druga je usmjerena na procjenu konkurentnosti, inovativnosti i potencijala za komercijalizaciju – navela je Barjaktarović Lanzardi.

Istakla je pozitivno iskustvo u realizaciji prethodnih konkursa.

- Ono zbog čega smo se odlučili da nastavimo sa ovim programom jeste pozitivno iskustvo programa za dodjelu kolaborativnih grantova od prošle godine gdje je tokom prvih šest mjeseci uspostavljeno pet partnerstava nauka-privreda, pet B2B partnerstva, a imamo i novi privredni subjekt na našem tržištu kroz projekte. Očekujemo da do kraja projekta jedna naučno-istraživačka institucija osnuje još jedan privredni subjekat.

Smatramo da jedan od glavnih benefita ovog programa može biti jačanje konkurentnosti crnogorske privrede uz snaženje inovativnosti MSP kao i bolja saradnja naučno-istraživačkih institucija i privrede.

- Pozivamo sve inovativne organizacije da se prijave na konkurs, na taj način podstaći ćemo njihovu inovativnost, omogućićemo sklapanje održivih partnerstava koji će u budućnosti doprinijeti njihovoj konkurentnosti. Sve zainteresovane inovativne organizacije mogu se prijaviti do 20. septembra 2019. zaključila je Barjaktarović Lanzardi.