You are here

Internet koristi 70 odsto stanovnika Crne Gore

11/07/2017

Pregled tržišta elektronskih komunikacija, saradnja ICT sektora i visokoškolskih ustanova i NATO javne nabavke bili su u fokusu Odbora informaciono komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore na sjednici održanoj 11. jula 2017. godine.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, u njenom radu su osim članova učestvovali Pavle Mijušković, pomoćnik izvršnog direktora u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost - EKIP, potom doc.dr  Srđan Kadić, prodekan i profesor na studijskim programima Matematika i računarske nauke te Računarstvo i informacione tehnologije na Prirodno-matematičkom fakultetu, doc. dr Milutin Radonjić prodekan za razvoj i istraživanje i dr Slobodan Đukanović, rukovodilac studijskog programa Primjenjeno računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu, te Tanja Radusinović, savjetnica predsjednika Privredne komore.

Pregled tržišta

Predstavnik EKIP-a Pavle Mijušković, govoreći o tržištu elektronskih komunikacija, kazao je da je obezbijeđen ubrzani razvoj mobilnih širokopojasnih mreža u ruralnim i slabo naseljenim oblastima pa će za tri godine biti pokriveno preko 95% stanovništva Crne Gore signalom LTE mreže (10 Mb/s ka korisniku).

- Internet koristi 70 odsto stanovnika Crne Gore – kazao je on.

Rezultati njihovog istraživanja pokazuju visok stepen korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori (najviše 96,7% korisnika mobilne telefonije) i visok nivo zadovoljstva građana kvalitetom (preko 85%) i cijenama elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori (preko 70 %), ali i da korisnici nijesu u dovoljnoj mjeri informisani o pravima i procedurama za zaštitu svojih prava i interesa.

U Crnoj Gori posluje 40 registrovanih operatora. U ovaj sektor je investirano 117 miliona eura, dok je ostvareni prihod iznosio 231 milion eura.

- Primjetan je trend ukrupnjavanja operatora i da veći preuzimaju manje – rekao je Mijušković.

Vladan Tabaš iz kompanije Čikom konstatovao je da su visoke cijene rominga kao i iznajmljenih linija što je ocijenio barijerom razvoja IT sektora. On je upitao predstavnika EKIP-a da li ide ka snižavanju ovih troškova, na što je Mijušković kazao da očekuje da će jačanje konkurencije u segmentu iznajmljenih linija dovesti do pada cijena.

Funkcionalno znanje

Docent dr Srđan Kadić sa PMF-a predstavio je studijske programe Matematika i računarske nauke te Računarstvo i informacione tehnologije.

- I ove godine smo inovirali ICT programe koristeći iskustva razvijenih zemalja. Cilj nam je da studenti steknu funkcionalno znanje primjenljivo u privredi. Naši studenti lako nalaze posao i već od druge godine studija su na meti kompanija iz inostranstva koje traže kadrove za outsourcing. Međutim, potrebno je da izgradimo naše tržište, odnosno da crnogorska privreda iskoristi potencijale ovih mladih ljudi koji izlaze sa PMF-a kako da usvoje nova znanja, primjene ih u praksi i poduče o tome druge – kazao je Kadić.

Doc. dr Milutin Radonjić prodekan za razvoj i istraživanje ETF-a ocijenio je da privreda treba da bude nastavna baza za visokoškolce koji u kompanijama mogu da steknu praktična znanja.

- Pozivam sve zaintereasovane ICT kompanije na saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom na ovom polju – rekao je Radonjić, naglašavajući da je i ovaj fakultet prilagodio programe potrebama realnog sektora.

Predsjednik Odbora Aleksandar Radulović kazao je da IT kompanije u Crnoj Gori uglavnom zapošljavaju svega tri radnika pa je neophodno da se udruže kako bi lakše odgovorili zahtjevima visokoškolaca kad je praktična nastava u pitanju.

NATO javne nabavke

Govoreći o mogućnostima učešća crnogorskih preduzeća iz ICT sektora u javnim nabavkama NATO sistema, savjetnica Predsjednika Privredne komore Tanja Radusinović, podsjetila je da je ova institucija u poslednje vrijeme intenzivirala edukativne aktivnosti na temu načina apliciranja na NATO tenderima.

Članstvo u NATO-u daje mogućnosti konkretnih poslovnih prilika putem javnih nabavki, i tu se crnogorske kompanije moraju pripremiti za aktivno učešće. Riječ je o različitim pozivima za nabavku opreme roba široke potrošnje, kao i usluga. U ovom dijelu najviše se oslanjamo na iskustvo Hrvatske, čija je privreda na pravi način pronašla svoje mjesto u ovim postupcima i po tom pitanju ostavruje benefite.

Recimo, NATO preko NSPA agencije (Nato Support Agency), za nabavku godišnje potroši oko 2,2 milijarde eura. Predmet nabavki NSPA-a nisu samo vojnog i odbrambenog karaktera nego obuhvataju puno širi spektar potreba, kao što su prehrambena, hemijska, IT industrija te mnoge druge. Domaće kompanije će se u narednom period registovati kod NSPA agencije, kako bi sa ponudom kvalitetnih i konkurentnih proizvoda i usluga jer time preduzeća dobijaju priliku da budu pozvane na saradnju, Privredna komora u saradnji sa Vladom radi na razvijanju Projekta koji bi kompanijama pružao neophodne informacije i pomoć u dijelu dobijanja informacija i potrebne dokumentacije. 

Pored navedenih tema, razmotreni su i učešće Odbora udruženja ICT na INFOFESTU 2017, čemu je izražena nepodijeljena podrška, potom informacija o realizovanom sponzorstvo za roboTim MonteBot OŠ „Pavle Rovinski“, za učešće na evropskom prvenstvu u FLL(First lego liga), informacija Ministarstva javne uprave o Projektu mapiranja digitalno inovacionih habova u Evropi, mogućnosti i potrebe promocije ICT na ostalim odborima, sastanci sa predstavnicima Ministarstva prosvjete održani između dvije sjednice OU. Nataša Žugić iz Ministarstva zdravlja predstavila je projekat PH-ELIM. Univerzitet Donja Gorica je koordinator Erasmus + projekta “Unapređenje studijskih programa u Crnoj Gori u oblasti prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike” (engl. Enhancement of study programs in Public Health Law, Health Management, Health Economics and Health Informatics in Montenegro). Projekat će biti finansiran od strane Evropske Komisije u okviru  Erasmus + programa unapređenja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja (engl. Erasmus + Capacity Building in the filed of higher education).

Osnovni ciljevi projekta obuhvataju:

1. Unapređenje i modernizaciju nastavnih planova i programa u oblastima javnog zdravlja (prava, menadžmenta i ekonomije javnog zdravlja i medicinske informatike) na različitim nivoima studija u Crnoj Gori (od osnovnih do doktroskih studija);

2. Unapređenje kompetencija i vještina nastavnog osoblja na crnogorskim univerzitetima kroz širenje savremenih modela i metoda nastave u javnom zdravlju koji odgovaraju raznolikostima i specifičnostima nacionalnih i EU praksi u javnom zdravlju i sistemima medicinske zaštite;

3. Kreiranje inovativnih pristupa u nastavi i edukaciji u oblasti javog zdravlja, kroz razvoj ICT modernizovane Nacionalne Platfrome za Edukaciju i Istraživanje u Javnom zdravlju

4. Jačanje internacionalizacije crnogorskih ustanova visokog obrazovanja, povećanje vidljivosti i prepoznatljivosti nastavnog kadra kao i pozicioniranje crnogorskih univerziteta u međunarodnim mrežama univerziteta u oblasti javnog zdravlja;

5. Jačanje svijesti o zdravstvenoj prevenciji i promociji javnog zdravlja.