You are here

IX Sjednica Odbora udruženja saobraćaja

14/03/2014

Dana 14. marta 2014. godine, u Privrednoj komori Crne Gore održana je IX sjednica Odbora udruženja saobraćaja. Pored članica odbora sjednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva finansija, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i Direkcije za saobraćaj.

 Na sjednici je predstavljena Informacija o poslovanju u oblasti saobraćaja u 2013. godini, koja je urađena na bazi podataka iz MONSTAT-a i izvještaja privrednih društava za 2013. godinu. Saobraćaj učestvuje sa 4,2% u strukturi BDP-a. Sektor saobraćaja je tokom prošle godine zapošljavao 5,8% od ukupnog broja zaposlenog stanovništva Crne Gore. Prosječne bruto zarade u sektoru saobraćaja iznosile su 764 eura što je za 8,5% manje u odnosu na uporedni period iz 2012. godine. Zarade u ovoj grani privrede veće su 5,2% u odnosu na nacionalni prosjek. Prosječan broj prevezenih putnika porastao je u vazdušnom (14,2%), željezničkom (17,4%) i drumskom saobraćaju (8,6%), dok je u pomorskom saobraćaju zabilježen pad (19,1%)u  odnosu na uporedni period iz 2012. godine. U istom uporednom periodu prevoz tereta je u padu u pomorskom saobraćaju (53,2%), u vazdušnom saobraćaju je ostao na istom nivou iz 2012. godine, dok rast bilježimo u željezničkom (38,0%) i drumskom saobraćaju (71,9%).

Gospodin Vojo Banović ukazao je na značajno uvećanje iznosa naknada “Light Dues” u predlogu Uredbe o naknadama za korišćenje objekata pomorske sigurnosti, kao i na značajno uvećanje tarife koje obračunava koncesionar u Luci Bar za poslove priveza i odveza brodova. Predstavnik Komore, gospodin Aleksandar Mitrović, je prisutne informisao o aktivnostima Privredne komore koje su preduzete po tom pitanju.

Predstavnik Ministarstva saobraćaja i pomorstva, gospodin Miroslav Mašić, je na sjednici predstavio aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje auto puta. Autoput Bar-Boljareje projekat od strateškog značaja za Crnu Goru, čija će realizacija omogućiti ravnomjerniji razvoj sjevera i juga države, iskorišćavanje prirodnih bogatstava, razvoj turizma, bolje saobraćajno povezivanje i ukupan ekonomski razvoj. Imajući u vidu, u najvećem dijelu nepovoljne fizičke karakteristike crnogorskog terena (nestabilne kosine, mali radijusi horizontalnih krivina, veliki podužni nagibi) kroz koje trenutno prolazi 6848 km putne mreže (884 km magistralni put, 964 km regionalni put i 5000 km lokalni putevi), ovim projektom će se stvoriti uslovi za kvalitetniji, efikasniji, bezbjedniji i sigurniji saobraćaj.

Donošenjem Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama koje je donijelo Ministarstvo finansija, crnogorski prevoznici u drumskom saobraćaju dovedeni su u nezavidan položaj. Povodom pomenute teme, sjednici je prisustvovao, gospodin Novo Radović, pomoćnik ministra finansija. Članovi odbora Veselin Salamadija i Jovan Patić su naglasili, da je primjena Zakona o akcizama od izuzetne važnosti za konkurentnost, ali i za opstanak domaćih prevoznika kako za prevoz putnika tako i za prevoz tereta. Gospodin Radović je u svom izlaganju izrazio spremnost Ministarstva finansija da zajedno sa prevoznicima i ostalim zainteresovanim subjektima pronađe adekvatno rješenje za primjenu Zakona o akcizama. Takođe je istakao da će radni tim Ministarstva nastojati da u što kraćem vremenskom roku nađe rješenje po kojem bi prevoznici mogli da nabavljaju gorivo po nižoj cijeni, prema zakonski propisanim normama.

Članovi Odbora udruženja saobraćaja su na sjednici donijeli odluku o izboru privrednog društva „Montešped d.o.o.“ iz Bara za novog člana Grupacije za prevoz tereta u drumskom saobraćaju.

Na sjednici je takođe izvršena prezentacija privrednog društva Volvo Group Montenegro.