You are here

Izdvojiti veća sredstva za podršku investicijama

08/07/2019

Odboru udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore, na sjednici 8. jula, prezentovani su Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu, dualni sistem obrazovanja, kao i projekti u kojima učestvuje Privredna komora.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Ranko Nikolić, a u radu su, pored članova, učestvovali, potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, predstavnik Ministarstva ekonomije Lazar Nenezić, direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković, te direktorica Sektora za projekte Privredne komore Tanja Radusinović.

Unapređenje konkurentnosti

Savjetnik u Direkciji za investicije i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu ekonomije Lazar Nenezić kazao je da se ove godine realizuje Program za unapređenje konkurentnosti privrede kroz deset programskih linija u cilju stvaranja konkurentnih, izvozno orjentisanih i inovativnih privrednih subjekata.

Procedure apliciranja su pojednostavljene i ubrzane. Opredijeljena sredstva za bespovratne subvencije iznose 1,64 miliona eura.

Predviđeno je šest linija finansijske podrške za: unapređenje inovativnosti, uvođenje međunarodnih standarda, modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj klastera, podsticaj direktnih investicija, te razvoj zanatstva. Nefinansijska podrška se odnosi na linije za pružanje mentoring usluga i razvoj preduzetništva. Uporedo će se sprovoditi dvije programske linije - Uredba o biznis zonama i promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga. Prema riječima predstavnika Ministarstva, interesovanje privrede za ova sredstva je veoma značajno.

Članovi Odbora su pozvali Ministarstvo da razmotri povećanje obima finansijske podrške prerađivačkoj industriji kako bi se nabavile mašine koje izrađuju proizvode većeg stepena prerade i time doprinose supstituciji uvoza. Takođe, smatraju da je potrebno u ove programe podrške uključiti i velika preduzeća. Takođe, smatraju da su nedovoljna sredstva opredijeljena za podršku implementaciji standarda, naročito u oblasti zaštite životne sredine.

Dualno obrazovanje

Direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković predstavio je sistem dualnog obrazovanja koji se realizuje dvije godine i postiže značajne rezultate. Riječ je o modelu koji se realizuje dvije godine, kod koga poslodavci organizuju i realizuju praktičnu edukaciju učenika. Primjetan je trend rasta pokazatelja vezanih za ovaj vid obrazovanja, pa su tako u prvoj godini bila uključena 102 poslodavca a u 2018/2019. njih 285 i 577 učenika u 22 opštine.

Planirano je da u školskoj 2019/2020. godini u ovaj sistem bude uključeno 800 učenika 18 obrazovnih programa, te poslodavci iz 23 od 24 opštine. Kako je za deficitarna zanimanja opredijeljeno 300 stipendija, Rajković ističe da to znači da je 1100 učenika pohađati nastavu uz nadoknadu.

Rajković je pozvao predstavnike metalurških i metaloprerađivačkih kompanija da, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, rade na kreiranju obrazovnih programa po mjeri sektora i aktivno učestvuju u kreiranju potrebnih kadrova kroz dualno obrazovanje.

Projekti

Direktorica Sektora za projekte Privredne komore Tanja Radusinović predstavila je Odboru EU fondove i projekte koji se realizuju preko ove poslovne asocijacije.

U okviru EU pretpristupnih fondova sredstva su dostupna kroz Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II) i različite programe EU namijenjene članicama i kandidatima za članstvo.

Crna Gora učestvuje u devet prekograničnih i transnacionalnih programa, zatim u Erasmusu +, koji se odnosi na obrazovanje, mlade i sport, Horizontu 2020, baziranom na izvrsnosti u nauci, industrijskom liderstvu i društvenim izazovima, zatim COSME - EU programu za konkurentnost preduzetništva i MSP. Pored toga postoji mogućnost apliciranja za EUREKA - međunarodni program za inovacije, develoPPP, sredstvima iz programa Norveška za vas, KET za čistiju proizvodnju.