You are here

Izmjenom legislative protiv nelojalne konkurencije u prevozu

20/03/2019

Odboru udruženja saobraćaja, na sjednici 20. marta 2019, predstavljeni su statistički podaci o poslovanju ovog sektora u prošloj godini. Inicirano je formiranje radne grupe u okviru Privredne komore koja će ramotriti Zakon o lukama i Zakon o pomorskoj agenturi. Razmotrene su izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora dr Deda Đelović, a u radu su, pored članova, učestvovali direktor Sektora saobraćaja Privredne komore Zoran Nikolić i generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj Dalibor Milošević.

Prezentujući statističke podatke o poslovanju ovog sektora, sekretar Odbora Savo Barović je kazao da je u 2018. željeznicom prevezeno 992 hiljade putnika, odnosno sedam odsto više nego u 2017, te 967 hiljada tona robe, odnosno 39,7 odsto manje nego prethodne godine. U drumskom saobraćaju prevezeno je 7,6 miliona (0,6% više) putnika, kao i 810 hiljada tona robe (3,5% manje nego prošle godine). Vazdušnim putem je tokom 2018. godine prevezeno 2,4 miliona putnika (rast od 12,3%) i 931 tonu robe, 6,3% više u odnosu na isti uporedni period. Ukupni promet u lukama je u 2018. godini iznosio 1,96 miliona tona što je za 6,3% manje u odnosu na 2017.godinu. Promet u izvozu iznosio je 776,4 hiljade tona što je pad od 35,9%, a u uvozu 1,2 miliona tona i porastao je 33,5%. Predsjednik Odbora Đelović je kazao da manji prevoz boksita rezultirao ovakvim brojkama.

Odbor je informisan da su njegov predsjednik i sekretar članovi radne grupe za zakone o lukama i pomorskoj agenturi. Ocijenjeno je međutim da je na nivou Komore, odnosno Odbora, potrebno formirati šire tijelo koje će definisati sve zahtjeve privrede koje ovi akti treba da ispune. Narednih dana biće upućeni pozivi svim zainteresovanim kompanijama na čije će poslovanje uticati pomenuta regulativa da uzmu učešće u radu ovog tijela.

Izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju predstavio je generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj Dalibor Milošević. On je kazao da se njime teži stati na put sivoj ekonomiji i nelojalnoj konkurenciji u prevozu. U fokusu ovog akta su limo –servisi, kao posebna vrsta rent-a-car usluge sa vozačem. Namjera je da se uspostave jasno definisani kriterijumi po kojima će se obavljati ova djelatnost, tako da ne predstavlja nelojalnu konkurenciju auto taksi i međugradskim prevoznicima. Rješenja koja su predviđena izmjenama i dopunama bazirana su na iskustvima iz regiona. Na ovu temu, Ministarstvo saobraćaja će 25. marta organizovati okrugli sto, sa ciljem da se čuju sugestije privrede i definišu najbolja rješenja za njeno poslovanje.

Privredna komora će, na osnovu urgencije prevoznika, organizovati sastanak sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom saobraćaja i pomorstva te Upravom carina sa ciljem da se produži vrijeme zadržavanja utovarenih kamiona crnogorskih prevoznika u zemlji sa 24, na makar 48, a poželjno 72 sata, po ugledu na praksu u regionu. Takođe je potrebno sa Albanijom riješiti dugogodišnji problem koji se odnosi na ograničenu količinu goriva od maksimalno 200 litara koje ulaskom na teritoriju ove države mogu imati naši kamioni.

Odbor je informisan da Ministarstvo radi na liberalizaciji prevoza sa Velikom Britanijom u susret očekivanom bregzitu. S tim u vezi, 9. oktobra biće organizovana mješovita komisija koja će rješavati ova pitanja. Takođe je predstavnik Ministarstva Milošević upoznao privrednike o nedavno održanom sastanku u Hagu koji se odnosio na CEMT dozvole.