You are here

Izuzeci od zabrane izlaska i primjer Potvrde...

31/03/2020

Na osnovu člana 1 tačka 1 Naredbe Nacionalnog koordinacionog tijela za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, broj: 8-501/20-129/424 (u daljem tekstu: Naredba), („Službeni list Crne Gore, broj 26/20 od 30.03.2020. godine), Operativni štab za podršku privredi izdaje OBAVJEŠTENJE

U cilju obavljanja redovnih radnih zadataka i pružanja usluga od javnog interesa koji su nezamjenljiv uslov živata i rada građana, izuzimaju se od zabrane izlaska iz objekta stanovanja od ponedeljka do petka, u vremenu od 19 časova do 5 časova narednog dana, a subotom od 13 časova do ponedjeljka u 5 časova, zaposleni u zdravstvu, inspekcijskim organima, sudstvu i tužilaštvu, policiji, vojsci, vatrogasnim službama, komunalnim službama, medijima-uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama, poljoprivrednim djelatnostima i privrednim subjektima koji vrše:

 • Snabdijevanje električnom energijom i ostalim energentima
 • Elektronske komunikacije i radio-difuzija
 • Promet i prevoz roba
 • Špediciju
 • Poštanske i kurirske usluge 
 • Dostava hrane i ljekova u skladu sa Naredbom
 • Proizvodne djelatnosti koje podrazumijeavju smjenski rad
 • Trgovina na veliko i trgovina na malo, u skladu sa propisanim izuzecima
 • Građevinske djelatnosti 
 • Poslove obezbjeđenja i održavanja objekata
 • i drugi poslovi neophodni za funkcionisanje sistema potrebnog za zivot ljudi.

1. U skladu sa tačkom 1 ovog obavještenja, poslodavac će izdavati pojedinačne potvrde koje će sadržati sledeće podatke:

 • Ime i prezime zaposlenog, 
 • Datum rođenja,
 • Broj lične karte/pasoša,
 • Prebivalište, 
 • Poslove koje obavlja,
 • Vrijeme dolaska i odlaska sa posla (obuhvata i rad u smjenama).

spy offers | Mens Flynit Trainers