You are here

Javni pozivi za Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018./2019.

04/09/2018

Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore  objavili su javne pozive po Programu podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu. Javni poziv je objavljen dana 03.09.2018. godine.

Cilj Programa podsticajnih mjera je obogaćivanje i unapređenje kvaliteta turističke ponude i poboljšanje marketing aktivnosti kako bi se privukli turisti sa novih emitivnih tržišta, a u pravcu generisanja većih prihoda u turizmu, produženja turističke sezone, povećanja stepena zauzetosti smještajnih kapaciteta, potrošnje i zaposlenosti.

Program uključuje četiri mjere podrške, i to:

  1. Mjera I A: Razvoj inovativnih turističkih proizvoda http://www.mrt.gov.me/vijesti/190214/JAVNI-POZIV-za-podnosenje-zahtjeva-za-dobijanje-podrske-za-projekte-iz-oblasti-turizma-za-2018-2019-Mjera-I-A-Razvoj-inovativnih.html
  2. Mjera I B: Unapređenje kvaliteta usluga http://www.mrt.gov.me/vijesti/190215/JAVNI-POZIV-za-podnosenje-zahtjeva-za-dobijanje-podrske-za-projekte-iz-oblasti-turizma-za-2018-2019-Mjera-I-B-Unapredenje-kvalit.html
  3. Mjera I C – Unapređenje ponude i podizanje kvaliteta usluga u seoskim domaćinstvima
  • Mjera II - Podrška marketing aktivnostima na emitivnim tržištima

Za realizaciju Programa podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu opredijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 645 000 eura.

Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu i javni pozivi objavljeni su na internet stranicama Ministarstva održivog razvoja i  turizma i NTOCG (www.mrt.gov.me  i www.montenegro.travel).

Rok za podnošenje prijava je 21 kalendarski dan od dana objavljivanja javnog poziva, osim za Mjera I B: Unapređenje kvaliteta usluga,  je otvoren tokom cijele godine, sve do momenta utroška raspoloživih sredstava za njenu realizaciju.

U prilogu se nalazi Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2018/2019. godinu

Izdvajamo