You are here

Komora podržala akciju EPCG „Za čist račun“

25/04/2018

Odbor udruženja energetike i rudarstva Privredne komore organizovao je sastanak sa rukovodiocem Sektora za operativne poslove u FC Snabdijevanje Milošem Bigovićem povodom promovisanja akcije Elektroprivrede Crne Gore „Za čist račun“.

Predsjedavao je sekretar Odbora udruženja energetike i rudarstva Ranko Vukmirović. U radu su učestvovali sekretari odbora udruženja Komore.

Elektroprivreda Crne Gore je početkom marta pokrenula akciju „Za čist račun“, u kojoj se pravnim licima koja imaju dug po osnovu utrošene eletrične energije, za početak nudi da 30 odsto duga otplate u narenih 30 mjeseca, u fiksnim mjesečnim ratama. Nakon isteka Sporazuma, pravna lica nastavljaju otplatu preostalog duga po istim uslovima.

U akciju se mogu uključiti sva pravna lica koja imaju više od tri neplaćene fakture za utrošenu električnu energiju, bez obzira na visinu dugovanja, uz uslov da plate poslednju fakturu i potpišu Sporazum o izvršavanju obaeza po povoljnim uslovima.

Akcija će trajati do 31. maja 2018. godine, a do sada je ovu jedinstvenu priliku iskoristilo preko 140 preduzeća .

Potpisivanjem Sporazuma pravna lica ostvaruju niz povoljnosti. Prije svega, u prvih 30 mjseci trajanja protokola biće u obavezi da u 30 mjesečnih, fiksnih rata izmire 30 odsto duga. Uz mjesečnu ratu, potrebno je plaćati i tekući račun.

Druga povoljnost za pravna lica koja odluče da se priključe akciji je što im se dok se poštuje Sporazum, pravna lica su izuzeta od isključenja sa distributivne mreže.

Pravna lica koja imaju aktivne sporazume iz prethodnog perioda (Klasični protokol ili Protokol iz akcije 5 za 5) mogu ih reprograrmirati po novom modelu.

Pravna lica pri potpisivanju Sporazuma potpisuju i Ugovor o snabdijevanju i ukoliko je to slučaj, treba da izmire troškove pokrenutih Prijedloga za izvršenje.

Sve informacije mogu se dobiti u jedinicama lokalnog Snabdijevanja, besplatnim pozivom na broj 19100, na web portalu www.epcg.com ili putem fejsbuk strane.

Garancija za ovaj protokol je jedino mjenica privrednog subjekta.

Sekretari OU Komore su podržali akciju uz ocjenu da je riječ o konkretnoj pomoći privredi .

Izdvajamo