You are here

Komunalni otpad je veliki ekonomski potencijal

15/02/2017

Opredjeljenje Crne Gore je da u potpunosti ispuni zahtjeve Evropske unije koji se odnose na upravljanje otpadom, rečeno je na zajedničkoj sjednici Odbora udruženja komunalne privrede i Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Privredne komore Crne Gore, održanoj 15. februara 2017. godine.

U fokusu sjednice su bili realizacija planova upravljanja otpadom u Crnoj Gori, te prezentacija hrvatske kompanije Tehnix – eko industrije za reciklažu komunalnog otpada.

Sjednicu je vodio Mladen Bajković, predsjednik Koordinacionog odbora za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine a pored članova prisustvovali su i predstavnici lokalnih samouprava u Crnoj Gori.

Govoreći o realizaciji planova upravljanja otpadom Dragan Asanović, generalni direktor Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, istakao je da je politika EU u oblasti životne sredine posebno posvećena pretvaranju otpada u resurs, uz pitanja boljeg sprečavanja, ponovne upotrebe i recikliranja te postupnog ukidanja otpadnih i štetnih praksi poput odlagališta.  

On je kazao da je ocjena Evropske komisije da je zakonski okvir za upravljanje otpadom u Crnoj Gori dijelom usklađen sa EU direktivama, potencirajući da su tokom 2015. i 2016. godine usvojene dalje izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom. Potreban je značajan angažman da se obezbijedi sprovođenje nacionalne strategije za upravljanje otpadom do 2030. godine i planovi za upravljanje otpadom za period 2015-2020. godine, stav je EK. Posebnu pažnju treba posvetiti sprovođenju lokalnih planova za upravljanje otpadom, odvojenom prikupljanju otpada i recikliranju, kao i jačanju finansijskih i administrativnih kapaciteta na lokalnom/opštinskom nivou. Sprovođenje zakona o otpadu mora da se ojača, naročito u oblasti nezakonitog odlaganja otpada i privremenih lokacija za odlaganje.

- Nema opštine u Crnoj Gori koja nije odredila koliko će u 2017. godini reciklirati papir, karton, plastiku, metal i staklo. Zakon propisuje da je potrebno reciklirati 25 odsto otpadnog materijala do kraja 2017. godine, a lokalne uprave su utvrdile koliko realno mogu da ostvare po tom pitanju i to seže od pet do 25 odsto – rekao je Asanović.

On je naglasio da je stav EU da bi puna usklađenost s njenom politikom otpada do 2020. godine mogla stvoriti novih 400.000 radnih mjesta na njenom prostoru i dodatni godišnji prihod u upravljanju otpadom i industriji recikliranja od 42 milijardi eura.

- Evropa ide u tom pravcu i neće dozvoliti Crnoj Gori da od njega odstupi. Mi možemo dobiti godine odlaganja u pregovorima. Tražili smo do 2027. godine odlaganje usaglašavanja sa određenim evropskim direktivama koje se odnose na ovu oblast – kazao je on.

Đuro Horvat, vlasnik i direktor Tehnix d.o.o, kazao je da je to preduzeće vodeće u ekoindustriji u Regionu, koje proizvodi mašine i opremu za zaštitu životne sredine. Postoji već 25 godina i prisutni su u Evropi i na drugim kontinentima. Izgradili su više od 50 postrojenja u zemljama Regiona. Primjenjuju ISO 9001 i ISO 14001, najveće standarde u oblasti ekologije. Od osnivanja do danas uložili su više od 10 miliona eura u razvoj novih tehnologija za reciklažu otpada i imaju 50 vlastitih patenata i inovacija.

Za veliki doprinos na razvoju sistema zaštite životne sredine, za postignute rezultate na projektovanju i proizvodnji primili su višebrojna međunarodna priznanja, stručne i tehničke nagrade.

Osmislili su široku lepezu proizvoda: tipske sortirnice, fabrike u kojima se otpad potpuno prerađuje prema upotrebnim vrijednostima i ponovno vraća u industriju. Na taj način otpad postaje resurs, a ostatak otpada pretvara se u toplotnu nergiju.

Svi proizvodi poduzeća TEHNIX su visokog kvaliteta i posjeduju sertifikate koji osiguravaju izvoz na evropsko i svjetsko tržište, nose oznaku CE , čime potvrđuju orijentaciju preduzeća Tehnix ka evropskom i tržištu svijeta. Razvili su vlastiti brend u zaštiti životne sredine pod nazivom Tehnix Global Ecological Company.

Najuspješnije inovacije Tehnix koje predstavljaju izvozni brend preduzeća, jesu press kontejneri, preše – balirke, separatori, biorotori, mobilne naftne pumpe, stambeno – poslovni i kontejneri raznih i specijalnih namjena, ekomunal – komunalno vozilo sa kapacitetom nadogradnje, MBO-T mehaničko biološko termička obrada miješanog komunalnog otpada, pretovarne stanice – ekonomičan način pretovara, prevoza i istovara komunalnog otpada i automatske peronice.

- Crna Gora ima problem sa upravljanjem otpadom, EU ima novac za njegovo rješavanje a mi vam možemo pomoći da do toga dođete znanjem i tehnologijom – kazao je Horvat.

On je naglasio da je odlaganje komunalnog otpada bez kontrole nedopustivo, te da ne treba stvarati deponije jer su one pogubne po životnu sredinu.

- Komunalni otpad je veliki ekonomski potencijal koji može, korišćenjem tehnologije, podstaći rast industrije – smatra on.

Dr Viktor Simončić iz iste kompanije je upozorio da Crna Gora treba da se uči na potezima koje su napravile Slovenija i Hrvatska izbjegavajući njihove greške u upravljanju otpadom.

U raspravi su učestvovali i prof. dr Mihailo Burić, Milorad Mitrović iz NVO Breznica, Radenko Vujošević iz Komunalno-Lim Bijelo Polje, dok je potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković čestitao priznanje Đuru Horvatu koji je proglašen za drugog najboljeg menadžera u svijetu u oblasti upravljanja otpadom.