You are here

Konkurs za idejno rješenje prezentacije Crne Gore na EXPO - Milano 2015

07/03/2014
Kancelarija Crne Gore za EXPO - Milano 2015

Kancelarija Crne Gore za EXPO - Milano 2015 raspisala je, 7. marta 2014. godine, međunarodni javni Konkurs za idejno rješenje prezentacije Crne Gore u okviru nacionalnog paviljona na svjetskoj izložbi EXPO - Milano 2015.

Pravo učešća na ovom Konkursu imaju sva fizička i pravna lica, izuzev lica koja su neposredno angažovana u organizovanju Konkursa, kao i lica koja su im u najužem srodstvu i/ili koja neposredno sa njima sarađuju u vrijeme trajanja Konkursa.

Otpočinjanje konkursne aktivnosti smatra se danom objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, 7. marta 2014. godine.

Rok za postavljanje pitanja u vezi sa Konkursom je deset  dana od dana objavljivanja. Pitanja se mogu postavljati putem mail adrese: expo2015@pkcg.org

Učesnici Konkursa, treba da dostave propisano upakovane radove do 7. maja 2014. godine do 12 sati u Kancelariju Crne Gore za Expo - Milano 2015, ulica Jovana Tomaševića 9/5 , 81 000 Podgorica, Crna Gora, a ako se radovi upućuju  poštom relevantan je žig pošte 30.04.2014 do 12 sati.

• Prva nagrada 5.000,00 €
• Druga nagrada 2.000,00 €
• Treća nagrada 1.000,00 €

Kompletan tekst Konkursa i konkursni materijal možete preuzeti na www.privrednakomora.me/expo-2015.