You are here

Konstituisan KO za žensko preduzetništvo

04/03/2019

Konstitutivna sjednica Koordinacionog odbora za žensko preduzetništvo Privredne komore Crne Gore održana je 4. marta 2019. godine.

Sjednicu je vodila potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, koja je istakla da ova asocijacija prati evropske i svjetske trendove, podržava smisao i doprinos ženskog preduzetništva privredi. Kroz učešća predstavnica Komore, kao i crnogorskih privrednica u radu Okruglog stola za žensko preduzetništvo Foruma komora Jadransko-jonske regije, u 2000. godini je startovalo i sistematsko udruživanje preduzetnica u Crnoj Gori. Odbor za žensko preduzetništvo, formiran Odlukom Upravnog odobra, aktivan od 2006. godine i činile su ga osim preduzetnica i predstavnice Vlade Crne Gore i nevladinog sektora. Odbor je razmatrao aktuelne teme iz sfere biznisa, kao što su finansiranje ženskog preduzetništva, otvoreni pozivi za projekte od strane EU, aktuelni kongresi, sajmovi i druge.

Na sjednici su verifikovani mandati članicama Koordinacionog odbora - privrednicama, predstavnicama Skupštine Crne Gore i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, institucija i NVO sektora. Koordinacioni odbor će se, između ostalog, zalagati za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za uključivanje žena u preduzetništvo, unapređenje njihovog položaja na tržištu rada, aktivno učestvovati u izradi i implementaciji dokumenata u cilju definisanja mjera podrške ženskom preduzetništvu. Pratiće sprovođenje Strategije za žensko preduzetništvo 2015-2020. godine, predlagati donošenje propisa za otklanjanje biznis barijera, sarađivati sa domaćim i međunarodnim institucijama i asocijacijama koje podržavaju ekonomsko osnaživanje žena, organizovati učešće na sajmovima, pružati pomoć prilikom apliciranja za projekte koje finansira EU.

Za predsjednicu Koordinacionog odbora izabrana je dr Ivana Tomašević iz Biznis centra Bar, a za njenu zamjenicu Slavica Striković iz NVO „Ženska akcija“.

- Koordinacioni odbor treba da nastavi trend kvalitetnog rada, dobrih rezultata, kao i saradnje sa preduzetnicama i njihovim udruženjima. Uvjerena sam da će Ivana Tomašević, koja dugi niz godina aktivno radi na unapređenju i promociji ženskog preduzetništva i dijeli svoja znanja sa drugima bez ikakve zadrške, biti dobra podrška radu ovog odbora. Pošto je kontinuitet veoma bitan, Slavica Striković, koja je do sada vodila ovaj Koordinacioni odbor, činiće sa Ivanom Tomašević odličan tim – ocijenila je Nada Drobnjak iz Skupštine Crne Gore.

I druge članice Koordinacionog odbora su istakle odličnu saradnju sa novoizabranom predsjednicom i potpredsjednicom, kao i njihovu predanost u realizaciji određenih projekata ne samo u cilju jačanja preduzetništva, već i značajnom zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

- Nadam se da ćemo izborom Tomašević i Striković imati nastavak aktivne uloge ovog Odbora u jačanju ženskog preduzetništva i biti uključeni u projekte koje on bude sprovodio – kazala je predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja Biljana Pejović.

Predsjednica Koordinacionog odbora dr Ivana Tomašević zahvalila je preduzetnicama na povjerenju.

- Otkako sam se vratila iz inostranstva, posvetila sam se razvoju biznisa i preduzetništva, te uglavnom radila sa ugroženim kategorijama i stanovništvom iz ruralnih sredina. Nadam se da će mi ovaj odbor i dalje biti inspiracija za priče o uspjehu, da ćemo ostvariti brojne ideje i razviti mrežu čiji značaj prevazilazi okvire biznisa – kazala je Tomašević.

Usvojeni su Poslovnik KO i Program rada za 2019. godinu.

Sekretarka Koordinacionog odbora Jelena Golubović govorila je o sadašnjem statusu ženskog preduzetništva. Najnoviji podaci pokazuju da je sve više žena koje pokreću i vode sopstveni biznis. U 2011. godini, prema podacima Poreske uprave, broj preduzetnica, kao i vlasnica mikro, malih i srednjih preduzeća iznosio je 6.200, dok ih je u 2017. godini bilo 8.580 što je 24,3% od ukupnog broja privrednih subjekata.

Podaci o učešću žena u odlučivanju nijesu ohrabrujući, jer su muškarci na rukovodećim pozicijama mnogo zastupljeniji od žena.

- Kontinuirano treba raditi na podsticanju razvoja ženskog preduzetništva, edukaciji žena koje planiraju da osnuju svoj biznis ili su već preduzetnice ili vlasnice MMSP, na otklanjanju barijera, umrežavanju i jačanju saradnje sa drugim asocijacijama koje aktivno rade na podsticanju preduzetništva, promovisati žene preduzetnice i omogućiti im bolji pristup finansijama – zaključila je Golubović.

Odboru je predstavljen pregled inicijative za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou. Ženska politička mreža koja okuplja predstavnice 16 pozicionih i opozicionih partija u Crnoj Gori dio je Programa “Podrška anti-diskriminacionim i politikama rodne ravnopravnosti”, koji realizuje Kancelarija UNDP-a u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, a uz finansijsku podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Krajem 2017. godine ova mreža je inicirala uvođenje posebne budžetske linije za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou sa ciljem da utiče na kreiranje politika koje će doprinijeti stvaranju povoljnijeg društvenog ambijenta i mjera za postizanje ravnopravnosti žena i muškaraca. Rezultat lobiranja je što su budžetima 11 opština za 2019. godinu opredijeljena sredstva za podršku ženskom preduzetništvu, u ukupnom iznosu od 144.000 eura. Očekuje se da sredstva iz još dvije crnogorske opštine - Kotora i Kolašina, u iznosu od 25.000 eura, budu operativna u martu.

Potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović pozvala je članice Koordinacionog odbora da učestvuju u radu Konferencije „Okreni ploču“ u Dubrovniku 8. i 9. marta, gdje mogu steći korisne informacije od koleginica iz Hrvatske. Takođe, upoznala ih je da će početkom maja u Budvi biti organizovan veliki Forum privrednih komora, gradova i univerziteta Jadransko-jonske regije, uz učešće visokih zvaničnika Evropske unije, a u okviru kog će biti održan okrugli sto na temu ženskog preduzetništva. Privredna komora će predati aplikaciju za organizovanje Kongresa ženskog preduzetništva u drugoj polovini 2019. godine, informisala je Filipović.