You are here

Konstituisan Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede

28/11/2018

Koordinacioni odbor farmaceutske i medicinske privrede konstituisan je u Privrednoj komori Crne Gore 28. novembra 2018. godine.

Članovi Koordinacionog odbora su predstavnici privrednih subjekata, privatnih i javnih zdravstvenih ustanova, organa uprave i nadležnih institucija i organizacija. Djelokrug rada biće zastupanje interesa članica u odnosima sa državnim organima i institucijama i kreiranje povoljnog ambijenta za poslovanje farmaceutske i medicinske privrede.

Nakon verifikacije mandata članovima, Koordinacioni odbor je usvojio Poslovnik o radu.

Za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Petar Popović, predstavnik Farmont MP DOO, a za potpredsjednika Miloš Andrović iz Novo Nordisk Pharma.

Članovi su ocijenili da je inicijativa za formiranje ovog odbora veoma značajna te da je Privredna komora pravo mjesto gdje se mogu sinhronizovati aktivnosti poslovnog i javnog sektora u cilju unapređenja rada u medicinskoj i farmaceutskoj oblasti. Među temama koje su kandidovali za buduće sastanke su usaglašavanje poslovanja sa standardima i regulativom EU, mogućnosti organizacija edukacija u tom pravcu, prezentacija potreba privrede iz ove oblasti za kadrovima, iznalaženje mogućnosti za otvaranje novih proizvodnih pogona u partnerstvu sa stranim kompanijama, rješavanje nedoumica koje se tiču registra i mreže zdravstvenih ustanova i drugo.

Sekretarka Koordinacionog odbora Milica Tomašević prezentovala je podatke o poslovanju sektora farmacije u Crnoj Gori.  Prema podacima CRPS, u sektoru farmacije danas je registrovano 243 privredna subjekta, od čega je najviše kompanija koje se bave trgovinom na veliko farmaceutskim proizvodima. Ove kompanije su prihodovale u 2017. 253,8 miliona eura i imale 1781 zaposlenih.

Potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, ocijenio je da je konstitutivna sjednica već opravdala formiranje ovog organa, te da će budućim aktivnostima pospješiti razvoj zdravstvene i farmaceutske djelatnosti u Crnoj Gori.