You are here

Konstituisan Koordinacioni odbor za kvalitet

16/02/2017

Koordinacioni odbor za kvalitet Privredne komore Crne Gore konstituisan je 16. februara 2017. godine. 

Na sjednici, koju je do izbora predsjednika vodio potpredsjednik Komore Stanko Zloković, verifikovani su mandati 25 članova Koordinacionog odbora. Riječ je o predstavnicima privrede, državnih i institucija infrastrukture kvaliteta, kao i Univerziteta Crne Gore.

Za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je mr Danilo Radoman, menadžer sistema kvaliteta u Luci Bar, dok će njegova zamjenica u naredne četiri godine biti prof. dr Jelena Jovanović sa Mašinskog fakulteta, saradnica Centra za kvalitet.

- Naš zadatak u predstojećem četvorogodišnjem periodu je izuzetno značajan, zahtjevan, složen i obiman. Čeka nas mnogo rada i obaveza kako bismo podstakli i podržali primjenu sistema menadžmenta u našim organizacijama i institucijama. Tek kada one budu osjetile koristi od našeg rada i djelovanja možemo govoriti o ostvarivanju misije Koordinacionog odbora i kvalitetu – rekao je Radoman.

Pojasnio je da je prvi korak ka tome afirmisanje rada Savjetodavnog tijela za kvalitet, nove usluge Komore koja stručnim i profesionalnim savjetima treba da pomogne organizacijama i institucijama na ovom polju.

- Potrebno je mnogo raditi na obuci i jačanju svijesti o značaju menadžmenta kvalitetom što je jedan od najvažnijih programskih ciljeva ovog Koordinacionog odbora – naglasio je on.

Koordinacioni odbor je usvojio Poslovnik i Program rada.

Njegovi članovi su tokom sjednice istakli izuzetan značaj zadatka koji im predstoji na uspostavljanju kulture kvaliteta u svim segmentima društva. Čula se ocjena da je potrebno da Koordinacioni odbor uspostavi čvršću saradnju ne samo sa resornim Ministrarstvom ekonomije već i sa cjelokupnom državnom upravom, a istaknuta je potreba formiranja tima koji bi se bavio obukama iz ove oblasti i tako doprinio da veliki sistemi u Crnoj Gori usklade poslovanje sa standardima kvaliteta.

- U Crnoj Gori je vrlo malo firmi koje su standardizovale poslovanje, a što je uslov da izvoze svoje proizvode. Zato imamo toliko malu pokrivenost uvoza izvozom. Koordinacioni odbor treba da pruži doprinos širenju kvaliteta, razvoju društva i privrede, da možemo da se ravnopravno takmičimo na svjetskom tržištu – rekao je potpredsjednik Komore Zloković.