You are here

Koronavirus šteti turizmu, ali zaštita javnog zdravlja je prioritet

13/03/2020

U uslovima velike vjerovatnoće pojavljivanja korona virusa u Crnoj Gori, zaštita javnog zdravlja je osnovni cilj. Nema mjesta panici, već je neophodno da svi poštuju preporuke javnozdravstvenih ustanova,  poručeno je sa sjednice Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore održane 13. marta 2020. godine.

Sjednicu na kojoj je sagledana aktuelna epidemiološka situacija vodio je predsjednik Odbora Ranko Jovović, a u radu su, pored članova, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, generalni direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ćazim Hodžić, direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić i načelnica Odjeljenja za epidemiologiju Instituta za javno zdravlje dr Sanja Medenica.

Privredna komora sprovodi dnevnu analizu situacije poteškoća u poslovanju zbog korona virusa. Sa tom svrhom kreiran je online upitnik na sajtu Komore na LINK-u . Buduće preporuke u vezi sa ovom temom kreiraće se upravo na osnovu informacija dobijenih od privrede i zato je neohodno da privrednici popunjavaju upitinik svakog puta kada naiđu na poteškoću u poslovanju, na osnovu čega će se djelovati u narednom periodu, zaključeno je na sjednici.

Predsjednik Odbora Ranko Jovović je pozvao privrednike da redovno, ako treba svakodnevno, popunjavaju upitnike na sajtu Privredne komore u cilju dobijanja kompletne informacije, što je jedan od izvora koji služi za kreiranje mjera Vlade, resornog ministarstva i institucija za preventivno djelovanje.

On je pojasnio da je sjednica sazvana imajući u vidu da se aktuelna epidemiološka situacija u svijetu uslijed pojave korona virusa, snažno reflektuje i na globalna turistička kretanja, a samim tim i na Crnu Goru, pa je neophodna pravovremena razmjena informacija unutar sektora turizma, adekvatan odgovor izazovima sa kojima se susrijećemo i preduzimanje odgovarajućih mjera u cilju obezbjeđenja zdravstvene zaštite svih građana i turista koji se nalaze u našoj zemlji.

- Svi zaposleni u hotelijerstvu dužni su da poštuju opšte mjere prevencije širenja infekcija dok je na upravama i menadžerima hotela da sprovedu određene administrativno organizacione mjere koje za cilj imaju unaprijeđenje poštovanja preporuka i njihove implementacije u praksi, kao i niz mjera koje je Institut predložio poslodavcima a koje se odnose na postupanje sa zaposlenima i njihovim eventualnim obolijevanjem – rekao je Jovović.

Podsjetio je da su preporuke za hotelijere koje je sačinio Institut za javno zdravlje ranije proslijeđene svim članovima Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva i i postavljene na sajt Privredne komore na LINK-u.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić je informisala privrednike da su ranije održani sastanci sa hotelijerima i predstavnicima turističkih agencija u vezi sa posljedicama pandemije na ovaj sektor privrede te predočene mjere prevencije i načina ponašanja u slučaju pojave COVID-19 koje je propisao Institut za javno zdravlje.

- Situacija se mijenja iz dana u dan, pa je NTO zato otvorila posebnu e-mail adresu booking@montenegro.travel, i pripremili obrazac putem kojeg bi predstavnici hotelskog sektora svakog petka dostavljali podatke koliki je procenat otkazivanja aranžmana, i kakve su fininasijske posljedice toga. Na osnovu tih podataka imaćemo presjek stanja u sektoru – rekla je Radak Kukavičić.

Prema njenim riječima, hoteli u gradovima već trpe posljedice dok je situacija u primorskim opštinama drugačija jer i dalje imaju određeni stepen popunjenosti.

- Najveći izazov su mjeseci pred nama, posebno jul i avgust kada generišemo najviše prometa, jer će biti teže amortizovati eventualni pad u špicu turističke sezone, nego u predsezoni  – rekla je ona.

Naglasila je neophodnost upotrebe mjera prevencije i, ukoliko bude potrebno, brzog reagovanja kako bi se eventualni oboljeli izolovali i umanjio uticaj na Crnu Goru kao turističku destinaciju.

Informisala je Odbor da su pojedini turistički sajmovi otkazani ili odloženi, a NTO će plan marketinških aktivnosti prilagođavati situaciji koja se svakodnevno mijenja.

Načelnica Odjeljenja za epidemiologiju Instituta za javno zdravlje dr Sanja Medenica ponovila je da u Crnoj Gori do sada nije registrovan nijedan slučaj zaraze ovim virusom. Ipak, prema njenim riječima, realno je očekivati da će se to dogoditi.

Ona je predstavila smjernice i preporuke za postupanje privrednih subjekata u turizmu i pozvala privrednike da ih se pridržavaju.

 - Pred velikim smo rizikom. Svi treba da budemo na istom putu i zajedničkim aktivnostima umanjimo posljedice eventualne zaraze. Zašto bismo imali ijednu žrtvu virusa ako možemo to da preduprijedimo? Nastojimo da uradimo sve što možemo kako bismo spriječili da se to dogodi – rekla je Medenica.

Naglašava da se mjere lične i higijene objekata, među kojima i turističkih, moraju pooštriti.

Direktor Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Ćazim Hodžić afirmativno je govorio o aktivnostima nadležnih na prevenciji i pripremi za eventualno pojavljivanje korona virusa u Crnoj Gori.

- Moramo se boriti sa izazovom virusa COVID-19, nadajući se da će opasnost od njega što prije završiti. Može se desiti da ovogodišnju turističku sezonu obilježi buking u posljednji čas – kazao je Hodžić.

Tomo Knežević, Lipska pećina, tražio je da nadležni upute subjekte koji rukovode turističkim atrakcijama o tome da li da počnu sezonu 1. aprila kako je planirano ili odlože. Pozvao je turističke poslenike da prate uputstva Instituta za javno zdravlje, da se razmisli o nižim cijenama smještaja u hotelima i privatnom smještaju tokom maja i juna, po ugledu na konkurenciju iz okruženja, te ukazao na potrebu da  MORT, NTO i CBCG  osmisle model podrške najugroženijim turističkim subjektima.

Predstavnica Instituta za javno zdravlje je odgovorila da je donijeta odluka o otkazivanju ekskurzija, sportskih i drugih događaja, te da je predloženo da škole obustave nastavu narednih 15 dana.

Na Kneževićevo pitanje da li će se virus vratiti na jesen i zimu, Medenica je odgovorila da je to teško predvidjeti pošto je riječ o novoj bolesti.

Nemanja Nikolić, Hotel Hilton, smatra da nije za očekivati da će zatvaranje pojedinih graničnih prelaza i otkazivanje avio linija i aranžmana spriječiti virus da uđe u Crnu Goru, te da je neophodno poštovati sve preporuke Instituta za javno zdravlje. Prema njegovom mišljenju, potrebne su što rigoroznije mjere kako bi se situacija što prije normalizovala.

- Finansijkih gubitaka će sigurno biti, ali se oni nesporno moraju staviti u drugi plan u odnosu na zdravlje nacije – rekao je Nikolić.

Rajko Malović, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, pohvalio je napore Komore da blagovremeno informiše privredu o aktuelnoj situaciji u vezi sa korona virusom. Smatra da je, u aktuelnoj situaciji, neophodno poštovati propisane detaljne mjere ponašanja zaposlenih koji dolaze u kontakt sa strankama. Založio se za državne mjere podrške i liberalniji odnos banaka prema kreditnim obavezama turističke privrede.

Potpredsjednica Ljiljana Filipović kazala je da Privredna komora očekuje da će svi poslovni subjekti popunjavati upitnik sa sajta ove asocijacije.

- Rezultati upitnika, koje ćemo objedinjavati sedmično, biće temelj za kreiranje mjera i politika usmjerenih na prevazilaženje izazova nastalih ovom globalnom pandemijom. Pozivam vas da budete aktivni i često popunjavate upitnike – rekla je Filipović.

Milija Bojović, TA Grand, smatra da korona virus već ima posebno negativan uticaj na poslovanje turističkih i agencija koje se bave prodajom avio-karata, te sportskim turizmom.

Gani Resulbegović, Palata Venecija, smatra da je potrebno donijeti instrukcije kako da se ponašaju hotelijeri kada im u goste dođu turisti iz područja zahvaćenih virusom korona.

Ana Marojević, Fly Montenegro, kao mjere podrške turizmu i podizanja likvidnosti, preporučila je odlaganje plaćanja poreza na dobit, te subvencije koje se odnose na poreze i doprinose zaposlenih.

- Avio dostupnost crnogorske destinacije je već ugrožena virusom, a imamo informaciju da će i Aerodromi podići cijene svojih usluga. Predlažemo da nove cijene sačekaju da prođe ljetnja sezona – kazala je Marojević.