You are here

Mjere zaštite od požara kod projektovanja

23/12/2019

Privredna komora Crne Gore i Inženjerska komora Crne Gore organizovale su 23. decembra 2019. godine okrugli sto „Mjere zaštite od požara kod projektovanja“.

Cilj skupa je bio da se analiziraju postojeći sistemi zaštite od požara u Crnoj Gori i daju predlozi za unapređenja postojećeg stanja i formulišu zaključci sa kojima bi upoznali nadležne za ovu oblast.

Razgovarano je o zaštiti u drumskim tunelima i objekima. Takođe je bilo riječi o protivpožarnim premazima i zaštiti čeličnih konstrukcija.

Uvodne riječi imali su potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Danilo Gvozdenović i predsjednik Inženjerske komore Srđan Laković.

Potpredsjednik Privredne komore Gvozdenović ukazao je na veoma dobru saradnju dvije asocijacije, te pozvao na njeno intenziviranje u organizovanju edukacija tokom 2020. godine.

- Tema ovog okruglog stola je značajna ne samo za struku, već i za sve građane - rekao je Gvozdenović.

Predsjednik Inženjerske komore Laković istakao je veliki trud ove asocijacije u organizaciji edukacija u čemu su postigli zapažene rezultate.

- Oblast zaštite od požara, jedna od prioritetnih u svijetu po značaju, kod nas je novim zakonom ostala neuređena. Naš je zahtjev da se ova izuzetno značajna oblast precizno uredi zakonom – kazao je Laković.

Mjere zaštite u drumskim tunelima predstavio je spec.sci.zop Velizar Čađenović, IKCG.

Požari u tunelu mogu biti katastrofalnih proporcija kada su u pitanju ljudski životi, o čemu svjedoče oni koji su se dogodili u Austriji, Švajcarskoj i Francuskoj gdje je stradala 221 osoba, te pričinjena šteta procijenjena na oko 210 miliona eura.

Radi poboljšanja sigurnosnih uslova u tunelima Evropski parlament u aprilu 2004. godine donio je novu smjernicu br. 2004/54 EC o sugurnosti u drumskim tunelima. Smjernice se prvenstveno odnose na tunele dužine veće od 500 m. Obavezna je primjena smjernice na sve tunele koji su u fazi projektovanja, dok se tuneli u eksploataciji moraju analizirati i rekonstruisati kako bi se doveli na isti nivo bezbjednosti kao i novoprojektovani.

Saobraćajni tuneli odredjene dužine moraju imati, uz sve preventivne mjere (ventilacija, video nadzor, javljače požara, hidrantsku mrežu, protivpožarne aparate) i vatrogasnu jedinicu sa određenom opremom i sredstvima za brzu intervenciju. U dosadašnjim slučajevima svi proračuni oko rješavanja pitanja sistema ventilacije, vremena zaštite ljudi u skloništima i korišćenja drugih sistema koji utiču na bezbjednost ljudi nijesu bili realni, ocijenio je Čađenović.

Gospodin Čađenović je u nastavku  govorio i o zaštiti objekata visokogradnje od požara.

Prilikom izlaganja je pojašnjena zakonska regulativa, te tehnički zahtjevi za projektovanje i izgradnju visokih objekata.

Protivpožarne premaze i zaštitu čeličnih konstrukcija odnosno zakonsku regulativu i preventivne mjere bezbjednosti prezentovao je dipl.ing.tehnologije Dragan Radonjić, MTF, Univerzitet Crne Gore.

Zaštiti čeličnih konstrukcija kao i pripremi podloge za nanošenje premaza treba temeljno pristupiti, jako je važno ispoštovati parametre  koji se tiču vlažnosti vazduha, spoljašnje temperature i druge. Skrenuo je pažnju i na to da su ovi premazi jako skupi i da inspekcijski organi trebaju da provjeravaju da li se ugrađuju količine predviđene projektnom dokumentacijom - zaključio je Radonjić.

Na kraju je dogovoreno da se formira komisija koja će dati predlog zaključaka, koji su proistekli sa okruglog stola.

Running sports | NIKE RUNNING SALE