You are here

Modeli organizacije poslova sa reciklirajućim otpadom

01/10/2012

Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma prezentovali su, u ponedjeljak, na sastanku u Privrednoj komori Crne Gore, tri modela organizovanja poslova preuzimanja, sakupljanja i obrade ambalažnog i elektronskog otpada, sa zaključkom da je najbolje da proizvođači/uvoznici otpada odaberu koji je model za njih najbolji.

- Prvi model je da država nađe umjesto vas operatera koji će se baviti poslovima preuzimanja sakupljanja i obrade otpada. To je za državu najlakši model, ali je dugoročno skup, jer se tako daje monopolska koncesija kompaniji koja kasnije može tražiti povećanje cijene usluga, što u krajnjem plaća stanovništvo. Drugi je da proizvođači/uvoznici potpišu ugovor sa ovlašćenom kompanijom za te poslove, što obezbijeđuje veći stepen kontrole. Treći model je da se sami organizujete i osnujete takvu kompaniju - operatera, što je najjeftinije na dugi rok, iako nosi početne teškoće ako nema iskusnog kadra sa znanjem za te poslove – rekao je pomoćnik ministra Siniša Stanković.
Sastanak je organizovan u susret raspisivanju tendera za odabir operatera koje se bliži, ali ga, prema riječima Stankovića, ipak ne treba očekivati do kraja godine. On je podsjetio da će Vlada 2013. godine donijeti plan upravljanja otpadom, po kojem je cilj da se 2020. godine reciklira 50 odsto sakupljenog.
Predstavnici operatera iz Srbije i Slovenije upoznali su proizvođače otpada sa prednostima i manama modela po kojima posao sa otpadom obavljaju njihove firme.
Mateja Mikec u ime slovenačkog Intersoha kazala je da su koristi ako proizvođači otpada angažuju operatera sa strane te što će on, između ostalog, brinuti za njihove interese, uređivati postupak kod države, organizovati sakupljanje i preradu otpada.
- Ovo je stručno pitanje i zahtijeva specifičan know how – rekla je Mikec.
Rebeka  Božović kazala je da je srpskog operatera Sekopaka osnovalo devet preduzeća, da bi se kasnije priključile stotine.
- Pozvala bih Crnu Goru da uči na greškama drugih i napravi najefikasniji sistem sa najvećim količinama otpada i najmanjim troškovima – rekla je Božović.
O slovenačkim iskustvima u sakupljanju i obradi otpadnih vozila govorio je Radovan Tavsez iz Slovenije.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić kazao je da organizovanje poslova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada veoma važno pitanje u svijetlu Strategije održivog razvoja, kao i procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju.
- Upravljanje ambalažnim otpadom ima vrlo izražen ekološki, socijalni i ekonomski značaj – istakao je Saveljić.
On je dodao da predstoji kontinuirani rad na podizanju nivoa svijesti stanovništva i kapaciteta pravnih lica, te intenzivnijem uključivanju javno-komunalnih preduzeća u sistem upravljanja ambalažnim otpadom.
- Otpad u savremenom svijetu ima svoju tržišnu vrijednost i mi treba da to tako razumijemo – rekao je Saveljić.