You are here

Mogućnosti saradnje Komore i UNICEF-a

14/10/2020

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić razgovarao je 14. oktobra 2020. godine sa šefom predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huanom Santanderom.

Tema sastanka bile su mogućnosti saradnje dvije organizacije na aktivnostima u cilju razvoja društva koje pruža jednaka prava i mogućnosti svakom djetetu. Poštovanje dječjih prava pomaže da se izgrade jake, dobro obrazovane zajednice koje su od vitalnog značaja za stvaranje stabilnog i produktivnog poslovnog okruženja.

- Iako mala, Crna Gora je strateška zemlja za UNICEF jer, u smislu zaštite prava djece i mladih, može biti primjer za druge u regionu. Pandemija COVID-19 razotkrila je sistemske probleme u brojnim državama i naročito uticala na živote najranjivijih kategorija. Postoji značajan rizik da, usljed ove situacije, djeca iz tih kategorija prekinu obazovanje i to je u posebnom fokusu UNICEF-a – naveo je Santander, dodajući da je naša zemlja posebno interesanta i zbog toga što je pred učlanjenjem u EU.

Potpredsjednik Saveljić predstavio je organizaciju i rad Privredne komore.

- Ukoliko želite da realizujete aktivnosti uz podršku privrede, Komora je prava adresa pošto okupljamo sve crnogorske poslovne subjekte. Spremni smo da pružimo podršku realizaciji projekata UNICEF-a – naveo je Saveljić.

Saradnja bi se, između ostalog, mogla nastaviti na analizi obrazovnog sistema Crne Gore koju sprovodi UNICEF, zatim u kreiranju strategija za veće uključivanje poslovnog sektora u unapređenje položaja djece, podsticanju podrške poslovnog sektora djeci kroz prakse, mentorstva, volontiranje, stipendije i finansiranje đačkih projekata, promociji dječjih prava na poslovnim forumima, kao i društveno odgovornog poslovanja prema djeci u Crnoj Gori.

Ovo je bila prva posjeta Huana Santandera Komori, s obzirom na to da je nedavno imenovan na dužnost čefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori. U radu sastanka je učestvovao direktor Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore dr Mladen Perazić.

bridge media | Trending