You are here

NKT - jedinstvene mjere za cijelu Crnu Goru od 15. novembra

15/11/2020
Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti (NKT) odlučilo je, na sjednici koja je održana u petak 13. novembra, da od nedjelje 15. novembra u 00:00 sati, uvede jedinstvene epidemiološke mjere na teritoriji cijele Crne Gore. Mjere su privremenog karaktera i primjenjivaće se do 1. decembra 2020. godine. Kompletan tekst Naredbe, kao i Potvrda koju izdaje poslodavac su u prilogu, na dnu strane.

Radi sprječavanja unošenja zaraznih bolesti u zemlju, suzbijanja i sprječavanja prenošenja u druge zemlje, kao i zaštitu stanovništva od novog koronavirusa naređuju se privremene mjere, i to:

1) zabrana izlaska iz objekta stanovanja u vremenu od 21 do 5 časova narednog dana, osim za:

 • lica koja obavljaju redovne radne zadatke i pružaju usluge od javnog interesa, a nezamjenljiv su uslov života i rada građana (zdravstvo, inspekcijski organi, policija, vojska, službe bezbjednosti, vatrogasne službe, komunalne službe, mediji - uključujući lica koja gostuju u medijskim emisijama i sl.), što se dokazuje potvrdom koju izdaje poslodavac,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ovih lica ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica,
 • zaposlene kod stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava,
 • djecu sa poremećajima iz autističnog spektra i lica koja koriste invalidska kolica, u pratnji jednog lica, najviše 60 minuta,
 • lica koja izvode kućne ljubimce, najviše 60 minuta;   

2) zabrana putničkog međugradskog saobraćaja u vremenu od petka od 21 čas do ponedjeljka u 5 časova, osim za:

 • motorna vozila kojima se vrše djelatnosti bitne za promet roba, snabdijevanje i dostavu ljekova, hitnu medicinsku pomoć, komunalne djelatnosti, snabdijevanje gorivom i električnom energijom, prevoz zaposlenih (ako posjeduju potvrdu poslodavca i putni nalog za službeno putovanje),
 • prevoz lica koja su boravila van mjesta boravka, odnosno prebivališta, radi povratka u to mjesto, ako posjeduju voznu kartu za povratak u međunarodnom linijskom ili avio saobraćaju ili su to mjesto napustili prije 14. novembra 2020. godine, tranzitnog prevoza putnika i radi putovanja međunarodnim  redovnim ili linijskim prevozom ili avio saobraćajem,
 • lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi ili izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica;

3) zabrana prisustva i zadržavanja više od četiri punoljetna lica zajedno na otvorenom javnom mjestu (trotoari, trgovi, ulice, parkovi, šetališta, plaže i sl.), osim za lica koja obavljaju svoje redovne radne zadatke;

4) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji se bave trgovinom na malo, priređivača igara na sreću i privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju zanatsku - uslužnu i ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), osim za goste koji su smješteni u hotelu, da:

 • rad organizuju, u periodu od 7 do 20 časova,
 • odrede lice odgovorno za poštovanje i kontrolu propisanih mjera u objektu,
 • na ulazu/izlazu u objekat na vidnom mjestu istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom, sa uputstvima za njihovu primjenu, kao i kontakt podatke lica iz alineje 2 ove tačke (ime, prezime, broj telefona i mail adresa),
 • obezbijede dezinfekciju ruku na ulazu/izlazu iz objekta;

5) obaveza privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima da svoj rad organizuju na način, da:

 • svi zaposleni i gosti nose zaštitne maske tokom boravka u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti), osim tokom neposrednog konzumiranja pića, nakon čega se maska odmah vraća na lice, a tokom konzumiranja hrane maska se vraća na lice odmah nakon  završetka obroka,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju (gel za dezinfekciju ili vlažne alkoholne maramice) na svim stolovima,
 • unutar objekta stolovi moraju biti odvojeni prozirnim pleksiglas pločama/panelima ili drugim neporoznim materijalom pogodnim za dezinfekciju, visine 170 cm,
 • na terasi/bašti ugostiteljskog objekta razmak između stolova mora da bude najmanje dva metra,
 • za stolom sjede najviše četiri gosta unutar i na terasi/bašti ugostiteljskog objekta, tako da rastojanje između njih mora da bude najmanje dva metra, mjereno u svim pravcima,
 • pripremu i izdavanje hrane, po porudžbi, bez zadržavanja i konzumacije ispred objekta koji posluje hranom, uključujući ketering, organizuju u period od 7 do 22 časa, uz potvrdu poslodavca,
 • onemoguće uslugu samousluživanja, stajanje i zadržavanje ispred šanka i visokih stolova namjenjenih za stajanje,
 • obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore,
 • u ugostiteljskom objektu (unutar objekta i na terasi/bašti) obezbijede obilježena mjesta za higijensko odlaganje otpada,
 • zabrane boravak maloljetnim licima bez prisustva roditelja u tom objektu;

6)  zabrana okupljanja u objektima stanovanja licima koja nijesu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva, osim lica koja njeguju lica koja usljed bolesti, stanja ili posljedica povrede nijesu sposobna da samostalno obavljaju svakodnevne životne aktivnosti, što se dokazuje potvrdom koju izdaje izabrani doktor ovih lica i izvodom iz odgovarajućeg matičnog registra građana kojim se dokazuje međusobno srodstvo ili ugovorom o njezi uli izdržavanju kojim se dokazuje međusobni pravni odnos ovih lica, kao i lica u slučaju hitnih radova u objektu stanovanja (struja, voda i sl.);

7) obaveza privrednih društava i preduzetnika koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama da rad organizuju na način da:

 • u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na deset kvadratnih metara slobodnog prostora namjenjenog za vježbanje (prostor na kome se ne nalaze sprave i mašine za treniranje), uz obavezu poštovanja međusobne udaljenosti od najmanje dva metra između korisnika usluga,
 • obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga na ulasku/izlasku iz objekta,
 • zaposleni nose zaštitnu masku, osim prilikom aktivnog treninga / vježbanja,
 • korisnici usluga prilikom promjene mjesta vježbanja i promjene sprave na kojoj vježbaju odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju dezinfikuju površinu i spravu gdje su vježbali,
 • zabrane vježbanje lica u grupi - grupnih treninga; 

8) zabrana održavanja treninga sportista (sportista amatera i sportista rekreativaca) i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista, uz poštovanje propisanih protivepidemijskih mjera;

9) zabrana zadržavanja igrača u, odnosno ispred objekata priređivača igara na sreću (kladionice i kockarnice), uz poštovanje propisanih mjera;

10) zabrana okupljanja stanovništva u zatvorenim i na otvorenim javnim mjestima (javna okupljanja, javne priredbe, sportski, politički, kulturno-umjetnički i privatni skupovi, svadbe, kao i druge manifestacije);

11) obaveza vjerskih zajednica da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana;

12)  primanje saučešća i obavljanje sahrane umrlih lica isključivo u užem krugu porodice.

Nike Sneakers | jordan Release Dates