You are here

Norveška podržava bolju saradnju države i opština u cilju jačanja malih biznisa u Crnoj Gori

13/06/2022

Analiza podrške razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori kroz prizmu saradnje između lokalnih i nacionalnih partnera sprovedena je uz podršku Kraljevine Norveške u okviru projekta “Norveška za vas - Crna Gora”. Ovaj dokument daje načelni pregled poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, koji pokazuje određeni stepen stimulativnog potencijala, ali ujedno upućuje i na potrebu dodatnog prilagođavanja, sa ciljem postizanja afirmativnog okruženja koje će unaprijediti razvoj sektora mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Crnoj Gori.

Više informacija dostupno je na sajtu Norveška za vas - Crna Gora.