You are here

Nova kreditna linija IRF-a za likvidnost privrednicima za ublažavanje posljedica COVID-19

26/03/2020

U skladu sa usvojenim Vladinim hitnim mjerama Investiciono - razvojni fond Crne Gore donio je novu kreditnu liniju, kako bi se pomoglo preduzećima da ublaže ili smanje posljedice izazvane pandemijom novog korona virusa. Kreditna sredstva su namijenjena za poboljšanje likvidnosti postojećih preduzetnika, mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća.

Ova kreditna linija će biti upotrijebljena isključivo za potrebe rješavanja problema nelikvidnosti nastale kao direktna posljedica izazvana ukupnom situacijom u kojoj se nalazi naša država i cio svijet. Sredstva se mogu upotrijebiti za nabavku proizvoda, poluproizvoda, sirovina, kao i za isplatu plata.

U prilogu imate detaljna pojašnjenja Programa podrške likvidnosti i obrazac Zahtjeva za finansiranje.