You are here

Novi pristup tržišnom nadzoru za rad u oblasti RTT opreme

18/02/2013

Prezentacija „Novi pristup tržišnom nadzoru za rad u oblasti RTT opreme“, priređena je 18. februara 2013. godine na sjednici Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komore Crne Gore.

 Glavni inspektor za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Mladen Koljenšić predstavio je tom prilikom nove pravilnike o radio i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, te o elektromagnetnoj kompatibilnosti, koji se primjenjuju od 1. januara 2013. godine.
- Ovo su prve direktive novog pristupa EU koje su transponovane u crnogorsko zakonodavstvo. Direktive novog pristupa predviđaju visok stepen zaštite tržišta, potrošača i drugih učesnika. Novi pristup se zasniva na usaglašenom zakonodavstvu, međusobnom priznavanju isprava, načelima saradnje i razmjeni informacija između tijela za nadzor (u CG), između država članica (u EU), sa tijelima EK – rekao je, između ostalog, Koljenšić, naglasivši da je u pravilnicima ono što crnogorski uvoznici ove vrste opreme treba da traže od njenog proizvođača prije nego je ponude na prodaju.
Među bitnim zahtjevima koje pravilnik o RTT opremi propisuje su oni vezani za zaštitu zdravlja i bezbjednosti korisnika i drugih lica, elektromagnetnu kompatibilnost, projektovanje i proizvodnju radio opreme na način koji obezbjeđuje efikasnu upotrebu radiofrekvencijskog spektra namijenjenog zemaljskim i svemirskim radio komunikacijama i satelitskim orbitama, kako bi se izbjegle štetne smetnje, mogućnost umreženog rada s drugim uređajima i priključenja na odgovarajuće vrste interfejsa, zaštitu elektronskih komunikacionih mreža od mogućih zloupotreba, ometanja rada ili neprihvatljivog umanjivanja kvaliteta usluge, zaštitu ličnih podataka i privatnosti pretplatnika i korisnika usluga, sprečavanje zloupotreba i prevara, omogućavanje pristupa i upotrebe RTT opreme hitnim službama i osobama s invaliditetom...
Oprema koja se plasira na crnogorsko tržište mora da bude sa CE znakom, te da uz nju dolazi deklaracija o usaglašenosti sa standardima EU.
Član Odbora Duško Petrović (Digit Montenegro) smatra problematičnim da uvoznici preuzimaju odgovornost na domaćem tržištu za nešto što je navedeno u deklaraciji proizvođača, naglasivši da u Crnoj Gori ne postoje uslovi da se provjeri usaglašenost opreme sa standardima.
- Nedavna afera sa mlijekom je najbolji pokazatelj slabosti pristupa da je odgovornost za usaglašenost sa standardima na proizvođaču – ocijenio je Petrović.
Glavni inspektor Koljenšić uvjeravao je članove Odbora da intencija pravilnika nije da se kažnjavaju uvoznici, kao svojevrsni zastupnici proizvođača.
- Ovo je mehanizam da se loši uređaji uklone sa tržišta – zaključio je Koljenšić.

Nova inicijativa za formiranje klastera

Odbor je na istoj sjednici pokrenuo inicijativu za formiranje ICT klastera u Crnoj Gori.
Kao motivi ovakvog udruživanja, između ostalog, navedeni su objedinjavanje snaga ICT kompanija za uspješnije nastupe na tržištima u i van Crne Gore, zajednički nastup prema pretpristupnim fondovima Evropske unije, ali i prema državnim organima Crne Gore.
Prema riječima zamjenika predsjednika Odbora Aleksandra Prelevića (Jugodata), ovo nije prva inicijativa za formiranje ICT klastera, ali su se vremena promijenila u odnosu na prije nekoliko godina kada prethodne nijesu urodile plodom.
- Tržište je svakog dana sve manje, kao i novca na tom tržištu, te mogućnosti da „rascjepkani“ dođemo do njega. Formiranje klastera više nije pitanje dobre volje. Situacija na tržištu je takva da ćemo ili ići u udruživanje, ili se gasiti. Sve bivše republike SFRJ su išle na ovaj oblik udruživanja, u našoj i drugim branšama  – rekao  je Prelević.
Kao još jedan od motiva udruživanja u ICT klaster, Prelević je naveo povezivanje poslovnog sa edukacijskim okruženjem.
- Svi znamo koliko se „mučimo“ s kvalitetom kadrova koji izlazi sa našeg edukacionog tržišta. Ukoliko uključimo univerzitete, preko klastera ćemo moći da utičemo na kvalitet kadra koji sa njih izlazi – smatra Prelević.
Članovi Odbora su se interesovali na koji način se može formirati klaster. Slavica Pavlović iz Stručne službe Privredne komore objasnila je da crnogorsko zakonodavstvo još nije uredilo pravni okvir za formiranje klastera, te da je za sada jedini način da se registruju kao nevladine organizacije.
- Bilo bi dobro da sa ove sjednice krene zaključak prema Ministarstvu ekonomije da pokrenu pripremu zakona koji bi definisao kako formirati klaster – rekla je Pavlović.

Regionalno povezivanje

Na sjednici je usvojena odluka da Aleksandar Prelević bude predstavnik Odbora ICT na radionici SEE ICT Foruma u Skoplju, zakazanoj za 21. februar. Tada će biti razmotreni detalji projektne ideje koju će Forum kandidovati Otvorenom regionalnom fondu za promociju spoljne trgovine (ORF FTP), te definisani ciljevi, uloge i odgovornosti učesnika.
- Sve ove godine bili smo van priče o regionalnoj saradnji koja može donijeti sredstva iz pretpristupnih fondova EU. Učeće u projektu čiji je nosilac MASIT (ICT udruženja iz Makedonije) je mali zamajac koji treba da iskoristimo da se trgnemo iz pasivnosti i ostvarimo benefite – smatra Vladan Tabaš iz Čikoma.