You are here

Novi saziv KO za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine

12/10/2018

Konstitutivna sjednica novog saziva Koordinacionog odbora za energetsku efikasnosti i zaštitu životne sredine održana je 12. oktobra 2018. godine.

Nakon verifikacije mandata članova, među kojima su istaknuti privrednici iz ove dvije oblasti, predstavnici resornih ministarstava i akademske zajednice, za predsjednika Koordinacionog odbora izabran je Mladen Bajković, osnivač i izvršni direktor ETG grupe, a za potpredsjednika prof. dr Darko Vuksanović sa Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Odbor je usvojio Poslovnik o radu.

Sjednicu je do izbora rukovodstva vodio resorni potpredsjednik Privredne komore Danilo Gvozdenović, koji je istakao da ovo tijelo treba značajno da pomogne nadležnima u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, naročito jer se očekuje skoro otvaranje poglavlja 27, jednog od najzahtjevnijih u pregovorima sa EU. On je upoznao Odbor da je sa novim zakonom Komora postala institucionalni partner donosiocima odluka, tako da ova asocijacija sada učestvuje u donošenju svih propisa koji se odnose na privredu. Gvozdenović je predložio da se članovi odbora podijele u dvije specijalizovane grupe koje će pokrivati životnu sredinu, odnosno, energetsku efikasnost.

Na istom fonu je govorio i novoizabrani predsjednik Bajković, koji je istakao da će se sa takvom organizacijom efikasnije raditi u sinergiji sa donosiocima odluka. Potpredsjednik Vuksanović je kazao da Koordinacioni odbor može da doprinese dajući smjernice državnim organima koje se odnose na djelovanje u oblastima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.

U nastavku sjednice razgovarano je o aktuelnim problemima u pomenute dvije oblasti i načinima kako rad Koordinacionog odbora može da pomogne njihovom rješavanju.