You are here

O Analizi finansijskih iskaza sa Upravom prihoda i carina

28/09/2021

Privredna komora Crne Gore je na osnovu podataka dobijenih od Uprave prihoda i carina pripremila Analizu finansijskih iskaza za 2020. godinu.

Prezentacija Informacije o poslovanju privrednih subjekata na osnovu predatih finansijskih iskaza za 2020. godinu bila je predmet radnog sastanka v.d. predsjednice ove asocijacije Nine Drakić i v.d. direktora Uprave prihoda i carina Aleksandra Damjanovića, organizovanog 28. septembra 2021. godine.

U radu sastanka učestvovali i su predsjednik Skupštine Privredne komore Vojo Banović, v.d. generalnog sekretara Mitar Bajčeta, direktor Sektora za analize i istraživanja Miljan Šestović, zatim načelnica odsjeka za poreske prijave Uprave prihoda i carina Svetlana Vukčević, načelnica Odsjeka za usluge, kontakt centar i edukaciju javnost Milica Vuletić i načelnik Odsjeka za centralni registar obveznika i osiguranika Ivan Komatina.

Tokom sastanka je ocijenjeno da je Analiza finansijskih iskaza potvrdila trendove u privredi uzrokovane pandemijom kovida-19.

Privredna komora i Uprava prihoda i carina će i dalje blisko sarađivati na aktivnostima koje doprinose suzbijanju sive ekonomije i unapređenju ambijenta za poslovanje privrednika.