You are here

Obavještenje o sprovođenju postupka izbora novog domaćeg prevoznika za obavljanje prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

10/07/2019

U skladu sa članom 70 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ( „Službeni list CG“, broj 71/17) i članom 2 Pravila o kriterijumima, postupku i načinu određivanja novog domaćeg prevoznika („Sl. list CG“, br. 19/19), daje se

Obavještenje o sprovođenju postupka izbora novog domaćeg prevoznika za obavljanje prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju

Zainteresovani prevoznici su dužni da dostave zahtjev za odabir novog domaćeg prevoznika Privrednoj komori Crne Gore, Sektoru saobraćaja, najkasnije do 19.07.2019.godine.

Na osnovu Izvještaja o ukinutim dozvolama za domaće prevoznike u međunarodnom linijskom prevozu putnika, Uprave za saobraćaj Crne Gore, broj 05-6749/2, od 26.06.2019. godine, zainteresovani prevoznici mogu pristupiti postupku određivanja prevoznika za sledeće linije u međunarodnom saobraćaju, koje se održavaju samo od strane stranog prevoznika:

R.Br.

Prevoznik

Linija

Reg.br.

linije

Period održavanja

1.

/

„Stup Vršac“ Vršac

Herceg Novi (19:10)

Vršac (16:30)

234/M/10

Sezonska

2.

/

„Maxibus“ Kraljevo

Herceg Novi (16:30)

Jagodina (16:00)

230/M/10

Sezonska

3.

/

„Severtrans“ Sombor

Herceg Novi (21:00)

Sombor (21:00)

232/M/10

Sezonska

4.

/

„Fudeks“ Pančevo

Herceg Novi (16:30)

Pančevo (19:00)

223/M/10

Sezonska

5.

/

„Zlatan prevoz“ Užice

Bar (17:45)

Ivanjica (21:00)

450/M/15

Sezonska

6.

/

„Zlatan prevoz“ Užice

Herceg Novi (18:00)

Ivanjica (21:00)

451/M/15

Sezonska

7.

/

„Benko tours 92“ Novi Pazar

Kotor (18:00)

Tutin (22:45)

454/M/15

Sezonska

8.

/

  „Joe travel“ Kosovska Mitrovica

Herceg Novi (11:00)

Tutin (00:00)

456/M/15

Sezonska

U skladu sa članom 3 prethodno naznačenih Pravila, radi učešća u postupku potrebno je dostaviti zahtjev sa sledećom dokumentacijom:

  • ovjerenu kopiju licence za obavljanje linijskog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju;
  • ovjerene kopije izvoda licenci za autobuse;
  • ovjerene kopije saobraćajnih dozvola za autobuse;
  • ovjerenu kopiju dokaza da je vozač u radnom odnosu kod prevoznika -ovjerena kopija radne knjižice;
  • kopija licence profesionalnog vozača;
  • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje postupka.

U Zahtjevu za odabir novog domaćeg prevoznika, prevoznici su dužni precizno navesti za koju liniju konkurišu.

Naknada za postupak odabira novog domaćeg prevoznika iznosi 140 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki red vožnje za koji prevoznik konkuriše.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za odabir novog domaćeg prevoznika“.

Komisija neće uzeti u razmatranje zahtjeve koji su podnijeti nakon naznačenog roka i sa nedostacima u dijelu prateće dokazne dokumentacije.

latest jordans | nike lunarglide 2 wolf grey metallic gold black CV8122-006 Release Date Info , Fitforhealth