You are here

Obukom do licence za špeditere

15/04/2019

Privredna Komora Crne Gore od 15. aprila 2019. godine, u saradnji sa Ministarstvom finansija, Upravom Carina, Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, organizuje obuku za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom.

Riječ je o obuci koja se već osmu godinu organizuje na ovu temu prateći aktuelne potrebe privrednih subjekata koji se bave zastupanjem pred carinskim organom.

Interesovanje za obuku pokazao je veliki broj kandidata.

Obuka traje 45 dana. Programom je predviđeno 87 časova od 45 minuta, koji će biti održani u Privrednoj komori Crne Gore.

Polaznici će steći znanja iz predmeta: Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava (predavačica Tatjana Vujisić, Uprava carina), Poznavanje robe i carinske tarife (Dženana Tuzović, Uprava carina), Spoljnotrgovinski sistem i međunarodne carinske konvencije (Stojanka Milošević, Uprava carina), Osnove sistema poreskih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja (Jovica Petričević, Ministarstvo finansija), te Osnove sanitarnih, fitosanitarnih, veterinarskih i drugih propisa koji se primjenjuju u postupku carinjenja robe (Ljiljana Milić, Uprava za inspekcijske poslove).

- Predavači prenose znanje i iskustvo koje kandidati, nakon položenog ispita, mogu primjenjivati u poslovanju - kazao je Filip Vujović, savjetnik u Sektoru udruženja Privredne komore.

Dženana Tuzović, načelnica u Upravi carina, upoznala je prvog radnog dana polaznike obuke sa programom rada za predmet Poznavanje robe i carinske tarife. Kandidatima će biti predstavljene osnovne odredbe iz Zakona o carinskoj tarifi (pojam nomenklature, tarifnog broja, tarifnog međupodbroja, tarifnog podbroja, tarifne oznake i tarifnog stava).

- Poznavanje i svrstavanje robe po carinskoj tarifi podrazumijeva prije svega identifikaciju konkretne robe, odnosno poznavanje svih katakteristika robe. Svrstavanje robe opredjeljuje obračun uvoznih dažbina (carina i PDV) – rekla je Tuzović, dodajući da predavanja obuhvataju detaljne prezentacije i objašnjenja tarifnih brojeva, uz navođenje konkretnih primjera i praktičnu demonstraciju.