You are here

Očekuje se uspješna zimska sezona

21/12/2018

Na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore 21. decembra je razgovarano o zimskoj sezoni 2018/2019, sa fokusom na ponudu skijališta, zimskih centara i etno sela.

Usvojen je Program rada Odbora za 2019. godinu.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Dragan Purko Ivančević, a u radu su, osim članova, učestvovali potpredsjednica Privredne komore Ljiljana Filipović, državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damir Davidović, direktorica Nacionalne turističke organizacije Željka Radak Kukavičić, te direktor JP Skijališta Crne Gore Miloš Popović.

Predsjednik Ivančević je na početku čestitao direktorici NTO Željki Radak Kukavičić reizbor na tu dužnost.

- Gospođa Radak Kukavičić je važna spona između javnog sektora i privrede i kontinuitet je neophodan u ovom periodu kada se očekuje intenzivan razvoj turizma i svih komplementarnih djelatnosti bitnih za kvalitet turističkog proizvoda. Pozivam direktoricu NTO da nastavimo dobar zajednički rad i ubuduće – rekao je Ivančević.

Ona je zahvalila na čestitki i izrazila uvjerenje da će sa turističkim poslenicima još uspješnije raditi u narednom mandatu.

Ivačević je čestitao članovima Odbora koji su dobili nagradu za najbolje u turizmu tokom nedavno održane manifestacije na Cetinju – hotelu godine Čedi, Luštica bej, restoranu godine Murano hotela Ridžent, Porto Montenegru kao event destinaciji, HTP Budvanska rivijera za implementaciju standarda u hotelijerstvu, te hotelu Casa del Mare iz Herceg Novog za brend menadžment.

Zimska sezona

Turistički poslenici su na sjednici ocijenili da sve govori u prilog uspješnoj zimskoj sezoni, koju će pratiti rast turističkog prometa i veći prihod u odnosu na prethodnu. Skijališna sezona je 15. decembra otvorena na Žabljaku, 20.decembra na Vučju, a u Kolašinu će biti 22.decembra.

- Ulazimo u sezonu koja nam pokazuje da Crna Gora polako postaje turistička destinacija sa velikim potencijalima u ski rizortima i zimskim centirma. Predstoji nam veliki rad. Ono što je aktuelno: povećanje dužine skijaških staza, izgradnja gondola i žičara, rad na putnoj infrastrukuturi, stvaranje opšteg ambijenta za kvalitetnu valorizaciju svih naših ogromnih potencijala koje imamo na sjeveru Crne Gore, obavezuje sve nas koji smo direktni učesnici u turizmu, a naravno i javni sektor – rekao je Dragan Purko Ivančević.

Smatra da je jako važno umanjiti uticaj vremenskih prilika na turističku ponudu, odnosno da je neophodno obezbijediti vještačko osnežavanje kako bi skijaška sezona trajala četiri ili pet mjeseci. Time bi se privukli novi investitori u hotelske kapacitete na sjeveru i doprinijelo cjelogodišnjoj sezoni.

Direktor JP Skijališta Crne Gore Miloš Popović je ocijenio da će se izgradnjom ski centra Kolašin 1600 i ostalih ski centara čija je realizacija u toku, te prioritetne dionice auto puta obezbijediti ravnomjerniji regionalni razvoj, otvoriti nova radna mjesta, povećati atraktivnost cjelokupnog prostora za domaće i strane investitore za dalja ulaganja u turizam, poljoprivredu, energetiku, vodoprivredu, drvopreradu i druge povezane grane.

- Crna Gora će značajno unaprijediti svoju turističku ponudu i moći će da izađe u susret rastućoj potražnji posjetilaca kao cjelogodišnja turistička destinacija. Realizacijom ovog i drugih planiranih infrastrukturnih projekta koji su u toku, multiplikativni efekti će biti nemjerljivi – navodi Popović.

U predstojećoj sezoni biće aktivno šest skijališta: Savin kuk i Javorovača na Durmitoru, Kolašin 1450 i Kolašin 1600, Vučje u Nikšiću i Hajla u Rožajama. On je govorio o kapacitetima ovih centara, vrijednostima investicija koje su tu realizovane ili se očekuju, cijenama usluga koje će biti na prošlogodišnjem nivou.

Posebno se osvrnuo na ski centar Kolašin 1600, gdje je realizovana prva faza investicije (čija je ukupna planirana vrijednost 22 miliona eura), instalirana najmodernija žičara, ski lift, a uskoro će biti otvoren restoran sa 400 mjesta. Povezivanjem skijališta Kolašin 1600 i 1450 dobiće se 45 kilometara skijaških staza sa tendencijom daljeg širenja.

Osim razvoja ski centara, u fokusu njegovog izlaganja bile su aktivnosti na valorizaciji turističkog potencijala Đalovića pećine, u opštini Bijelo Polje. Realizacija projekta valorizacije ovog lokaliteta planirana je do kraja 2020. godine. Njome je obuhvaćena izgradnja putne hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, elektro energetske mreže, liftova (gondola) i infrastrukturnih objekata sa pratećim sadržajima. Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi oko 12 miliona, dok će do kraja 2018. godine biti realizovano dva miliona eura.

- Ukupna vrijednost investicija koja je planirana u naredne četiri godine za razvoj skijališta je oko 140 miliona eura – najavio je Popović.

Rajko Malović iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom predložio je da direktor Skijališta Popović bude član Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva.

Direktor kolašinskog hotela Bianka Nemanja Kuljić predstavio je njihovu ponudu tokom predstojećih novogodišnjih praznika i sezone. On je pozvao članove Odbora da odmor provedu na području Kolašina i uvjere se iz prve ruke u potencijale kojima je bogato.

- Istakao bih dobru saradnju sa novom lokalnom upravom i komunalnim preduzećima čiji je rad jako bitan za nesmetano odvijanje sezone – rekao je Kuljić.

O ponudi ski centra Vučje govorila je direktorica Bojana Đukanović.

- Ski centar Vučje je 20. decembra otvorio svoju sezonu. Ove godine očekujemo dosta djece iz cijele Crne Gore, a potpisali smo ugovore sa turističkim agencijama iz Dubrovnika i Trebinja, pa se nadamo velikom broju gostiju iz regiona. Od ove godine nudimo naše, domaće proizvode, po čemu se razlikujemo od drugih centara. Cijene naših usluga ostale su na nivou od prošle godine - rekla je Đukanović.

Prema njenim riječima, radovi na akumulaciji jezera se privode kraju, pa će Vučje sljedeće godine biti u mogućnosti da vještački osnježava staze.

Luka Bulatović iz TA „Explorer“ govorio je o njihovim aktivnostima kojima će upotpuniti turističku sezonu.

U nacionalnom parku Biogradska gora otvorena su vrata restorana sa 100 mjesta, koji nije radio više od šest godina.

- Planiramo da naredne godine na Biogradskom jezeru napravimo eko-lodž sa 50 kreveta, objekat koji će raditi tokom svih 12 mjeseci – rekao je Bulatović.

Otvoren je i restoran na Crnom jezeru sa 200 mjesta koji od jula radi punim kapacitetom i biće u funkciji cijele godine. Na tom području je predviđeno otvaranje prvog eko-lodža u jugoistočnoj Evropi kategorije pet zvjezdica, sa 120 ležaja i velikim brojem sadržaja za ljetnju i zimsku sezonu. On je kazao i da će njihov motel u kanjonu Tare uskoro biti u funkciji tokom cijele godine.

- Imamo veliki broj potpisanih ugovora sa zapadnoevropskim zemljama. Konkretno, riječ je o Njemcima i Francuzima kojih je svake godine sve više, a biće i oko 600 Poljaka, zahvaljujući uspostavljanju avio linije sa ovom zemljom – najavio je Bulatović.

Direktorica NTO Željka Radak Kukavičić zahvalila je svim turističkim poslenicima koji su za zimsku turističku sezonu osmislili nove sadržaje za goste.

- Uvjerena sam da će Vaša iskustva i dobri rezultati biti podsticaj za sve koji namjeravaju da u budućem periodu krenu u razvoj novih sadržaja i ponuda, jer je to ono što je najvažnije i opredjeljuje goste da u većem broju dolaze u Crnu Goru i da njihova potrošnja bude veća. S obzirom na to da je zimska sezona, apelujem na sve nadležne lokalne i državne službe da održavaju puteve koji vode ka zimskim centrima – rekla je Radak Kukavičić i poželjela uspješnu 2019. godinu i zimsku sezonu.

Državni sekretar za turizam Damir Davidović zahvalio je turističkoj privredi na saradnji u jednoj od najuspješnijih godina za ovu granu. On je kazao da svi problemi koji opterećuju ovaj sektor nijesu riješeni ali da stoji obećanje da „neće biti gurani pod tepih“.

- Ostvareni rezultati su najbolji podstrek privredi i institucijama da ulože dodatan napor, jer smo još daleko od toga da ispunimo potencijale u turizmu. Siguran sam da će naredna godina, što se naše saradnje tiče, biti odlična, a vjerujem i da će sezona biti dobra, što govore ohrabrujući preliminarni podaci kojim raspolažemo - rekao je Davidović, ističući da su vrata Ministarstva otvorena za privredu.

Predsjednik Odbora Ivančević zaključio je da Crna Gora sa pravom nosi epitet najbrže rastuće i napoželjnije turističke destinacije.

- To je za nas obaveza više, pogotovo u godini kada smo konstatovali da su svi fizički i finansijski pokazatelji unapređeni u odnosu na prethodnu. Imajući u vidu sve što je danas rečeno i što se radi na obali, te trend ubrzanog razvoj hotelijerstva u Podgorici, može se reći da je turistička budućnost Crne Gore izvjesna, a od nas zavisi da stvaranjem ambijenta omogućimo da se svi naši kapaciteti bolje koriste nego do sada – rekao je Ivančević.

Program rada

Tokom 2019. godine, Odbor udruženja turizma i ugostiteljstva će zasijedati po potrebi, a najmanje jednom kvartalno.

Pratiće i analizirati privredna kretanja i mjere u ciju unapređivanja uslova, kao i privredno zakonodavstvo vezano za poslovanje sektora turizma u cilju suzbijanja biznis barijera.

U fokusu njegovog rada biće praćenje sprovođenja mjera Akcionog plana za pripremu sezona, Programa rada Vlade na suzbijanju sive ekonomije, te upoznavanje članica sa predstojećim promjenama i obavezama iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019 – 2020.

Pažnja će biti posvećena realizaciju projekta “Domaći ukusi” u cilju promovisanja saradnje poljoprivrednih proizvođača, distributera i turističke privrede. Odbor će podsticati preduzeća da intenziviraju aktivnosti na uvođenju standarda i unapređenju integralnog sistema kvaliteta, posebno standarda koji se primjenjuju u EU, budući da je to jedan od neophodnih uslova za uspjeh na tržištu.

Odbor će pratiti projekte EU za podršku preduzećima, raditi na unapređenju regionalne saradnje u oblasti turizma, organizovati radionice, okrugle stolove u cilju informacije i edukacije privrednika iz ovog sektora, podnositi inicijative, davati mišljenja i predlagati donošenja/izmjena zakonske i podzakonske akte, sagledavati njihov uticaj na poslovanje preduzeća i drugo.

Promovisače preduzeća i pripremati informaciju u cilju pospješivanja dotoka stranog kapitala i privlačenja stranih investicija, te podsticati više oblike saradnje kroz dugoročnu poslovnu kooperaciju, novih tehnologija, zajedničkog ulaganja, zajedničkog nastupa na treća tržišta i drugo.

- Program je vrlo ambiciozan i realizovaćemo ga u cjelosti, bez obzira na to što je izborna godina, tokom koje ćemo mladim snagama pojačati rad Odbora – prokometarisao je predsjednik Ivančević.

 

Zaključci i preporuke

U cilju nastavka trenda rasta posjeta i ostvarenih noćenja, kao i prihoda od turisticka sezone,neophodno je realizovati dalje aktivnosti na diverzifikaciji turističke ponude, osmišljavanju događaja i sadržaja koji će svojom atraktivnosšću privlačiti turiste u Crnu Goru i doprinijeti njihovom dužem boravku. Pored nastavka promocije na na emitivnim tržištima u: Srbiji, Albaniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini kao i u Crnoj Gori pod nazivom „Sunce, snijeg i more“, neophodno je uložiti dodatne napore svih kreatora turističke ponude Crne Gore, kako bi se Crna Gora promovisala na evropskom i svjetskom tržištu.

Takođe, neophodno je povećanje smještajnih kapaciteta i drugih sadržaja na sjeveru kojim će se animirati turisti koji su zainteresovani za boravak i aktivnosti na snijegu. Od ukupno 391 (39.370 ležaja) ugostiteljska objekta, u opštinama koje gravitiraju u sjevernom regionu ukupno je kategorisano 55 ugostiteljskih objekata (kolektivni smještaj) sa ukupno 2.506 ležaja što je (6.36%) od ukupnog broja ležaja, u opštinama koje gravitiraju centralnim regionom kategorisano je 56 ugostiteljskih objekata sa 3.362 ležaja što je (8.53%) od ukupnog broja ležaja, I u opštinama južnog regiona kategorisano je 280 ugostiteljskih objekata sa 33,502 ležaja što je (85.09%) od ukupnog broja ležaja

Nastaviti aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, koja je i dalje je prisutna u skoro svim segmentima turističke djelatnosti.Ovo je pojava koja ima negativne efekte, kako po javne finansije i fiskalnu stabilnost, tako i po poslovni ambijent i konkurentnost i održivost realnog sektora u Crnoj Gori, jer djeluje kao nelojalna konkurencija preduzećima koja uredno izmiruju svoje obaveze. U cilju smanjenja sive zone u smještajnim kapacitetima, sagledati mogućnost pojednostavljenja procedura oko registracije privatnog smještaja (za izdavaoce do 20 kreveta).

 Nastaviti aktivnosti na daljem unapredjenju poslovnog ambijenta u turizmu kroz:

  • Smanjenja iznosa lokalnih komunalnih naknada kao i obaveza plaćanja komunalnih taksi iako je turističko-ugostiteljski objekat zatvoren tokom zimske sezone
  • Smanjenje visokih iznosa poreza na napokretnost u kojima se obavlja privredna djelatnost. porez na nepokretnosti koji se kod nas kreće u rasponu od 0,25 do 1% . Kada je u pitanju porez na nepokretnosti karakteristični su primjeri Slovenije i Hrvatske koje ne naplaćuju ovu vrstu poreza.
  • Smanjenje poreza I doprinosa na dohodak zaposlenih. Ukupno poresko opterećenje troškova rada iznosi 40%, što je još uvijek visoko i treba težiti njegovom daljem smanjenju. Ovakvo opterećenje ima negativan uticaj na zaposlenost, sivu ekonomiju, otvaranje radnih mjesta.
  • Primjenu jedinstvene niže stope PDV-a u svim turističkim objektima za ugostiteljske usluge, bez obzira na kategoriju, čime bi se izbjegao sadašnji povlašćeni položaj koji imaju hoteli visoke kategorije i čime bi se podstakao razvoj turizma kao prioritetne grane.
  • Primjenu snižene stope PDV-a, na ski karte. Skijališta predstavljaju infrastrukturu i treba da imaju tretman kao što imaju usluge javnog prevoza putnika.

U cilju smanjenja negativnih uticaja vremenskih prilika i daljeg unapređenja ponude zimskih centara, u narednom periodu treba pristupiti dogradnji I rekonstrukciji skijališnih kapaciteta, sa topovima za vještačko osnježivanje staza i noćno skijanje, izgradnji klizališta, staza za nordijsko skijanje i bob...

Takođe, potrebno je poboljšanje smještajnih kapaciteta na sjeveru Crne Gore i vanpansionskih sadrzaja (bazena, sauna, spa centara,..), ostvariti bolju saradnju i koordinaciju rada državnih i lokalnih organa i službi, unapređenje komunalne i lokalne infrastrukture, putnih pravaca, prohodnost puteva, posebno prema zimskim turističkim centrima i skijalištima, kao i značajnije promotivne aktivnosti na lokalnom nivou.

Podsticajnim mjerama se stimulišu inicijative kojim se obogaćuje ponuda, posebno u sjevernim opštinama gdje postoji realno veliki potencijal koji još nije valorizovan. U 2017.g.e godini podržano je oko 16 manjih projekata koji se odnose na bogaćivanja i unapređenja kvaliteta turisticka ponude na sjeveru. U prethodne dvije godine kroz Program podsticajnih mjera pružena je podrška za nabavku mašine za štampanje staza za nordijsko skijanje, kao i za uređenje staza za hodanje na krpljama u opštinama Rožaje, Berane, Andijevica i Mojkovac. U okviru mjere za manifestacije podržana je manifestacija „Winter Aventure Race – Bjelasica 2018“ koja se održala 17. februara u Kolašinu. U okviru mjere za Obogaćivanje i unapređenje ponude, NTO CG je podržala projekat „Razvoj staza za hodanje na krpljama u opštinama Pljevlja, Bijelo Polje, Plužine i Šavnik.

Tokom prethodne dvije godine, otvoreni su hoteli na sjeveru u Kolašinu, Mojkovcu, Beranama, Šavniku, Žabljaku i Plavu, dok se drugi pripremaju za rekonstrukciju. U toku je realizacija značajnih infrastrukturnih ulaganja na prostoru Bjelasice i Komova, posebno razvoj tri skijališta i to Kolašin 1600, Žarski u Mojkovcu i Cmiljača u Bijelom Polju. Radovi na skijalištu Kolašin 1600 su u toku, postavlja se šestosjedna žičara, a radi se i put koji će povezivati ski centre Kolašin 1450 i Kolašin 1600 . Planirana su i ulaganja u izgradnju novih staza i žičara na Žabljaku. U narednih nekoliko godina Crna Gora će imati značajan broj ski centara, a očekuje se da će to privući i investitore i turiste.

Savremeni turista prevazišao je klasičan odmor, želi da doživi nešto novo, zanima ga kulturno nasljeđe, zbližavanje sa lokalnim stanovništvom i da posjećuje divlje netaknute predjele koje Crna Gora ima. U tom smislu nacionalni parkovi predstavljaju nešto što našu destinaciju čini konkuretnom. Pješačenje i biciklizam, kajaking, šetnja tematskim i edukativnim stazama, sportski ribolov, posmatranje ptica su samo neke od aktivnosti u kojima posjetioci mogu uživati u nacionalnim parkovima: Durmitor, Skadarsko jezero, Lovćen, Biogradska gora i Prokletije.Tu su i ekoetno sela, koja nude autentičan doživljaj boravka u očuvanoj prirodi, uz domaću kuhinju i lokalne specijalitete, kao i posebne turističke atrakcije, kao što su kanjoning, zip line, krstarenje rijekama i jezerima i čuveni rafting. Komplementarni sadržaji u ponudi, takozvani soft ski sportovi, našu destinaciju zimi jednako dobro promovišu kao i snijeg i skijanje. Unapređenje kvaliteta ponude hotelijera, niz osmišljenih tradicionalnih, modernih i avanturističkih manifestacija i sadržaja u pravcu privlačenja turista, karakterisaće i ovogodišnju zimsku turističku sezonu.