You are here

Odbor ICT o digitalnoj transformaciji, reprografskim pravima i ulozi MONSTAT-a

13/11/2019

Odbor udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija Privredne komoreCrne Gore, na sjednici 13. novembra 2019. razmotrio je obaveze po osnovu reprografskih prava i Program rada za narednu godinu. Upriličena je prezentacija zvanične statistike Crne Gore.

Sjednicu je vodio predsjednik Odbora Aleksandar Radulović, a pored članova, u radu su učestvovali načelnica Odsjeka za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka MONSTAT-a mr Bojana Radojević, direktor Sektora udruženja Bojan Obrenović i sekretarka organa Komore Lidija Golubović.

Privrednoj komori se obratila Organizacija za ostvarivanje reprografskih prava Crne Gore u cilju otpočinjanja pregovora za zaključivanje zajedničkog sporazuma kojim bi se utvrdila visina naknada za korišćenje pisanih djela u štampanom i elektronskom formatu. Navedeni sporazum trebalo bi da ima pozitivne efekte za napredak u pregovaračkom poglavlju 7 – Prava intelektualne svojine. Ukoliko ne dođe do zaključenja sporazuma u roku šest mjeseci, ova organizacija će od Ministarstva ekonomije tražiti utvrđivanje privremene tarife, koja je u skladu sa praksom EU, obično veća za 15 odsto u odnosu na predloženu sporazumom.

Članovi Odbora smatraju da treba uvažavati i štititi autorska prava, ali se mora naći primjeren način i tarifa koja neće predstavljati opterećenje za poslovanje preduzeća. U cilju iznalaženja što boljeg rješenja, potrebno je organizovati poseban skup sa ovom temom, gdje bi predstavnici nadležnih ministarstava i pravni eksperti razjasnili privrednicima nedoumice u vezi sa budućom obavezom, te bila predstavljena iskustva iz Regiona. Odbor takođe traži da se Privredna komora obrati nadležnima i dobije tumačenje propisa iz kojeg proizilazi naknada za korišćenje pisanih djela. Odbor je formirao svoju radnu grupu koja će artikulisati stav predstavnika sektora informacionih i komunikacionih tehnologija o ovom pitanju.

Bojana Radojević je prezentovala aktivnosti MONSTAT-a, podsjećajući da je ova institucija nedavno potpisala Sporazum o saradnji sa Komorom, u cilju unapređenja poslovnog ambijenta. Saradnja se odnosi na razmjenu podataka, sprovođenje zajedničkih istraživanja, organizaciju seminara i druge aktivnosti.

Cilj MONSTAT-a je da obezbjedi brojčane i reprezentativne podatke, informacije o ekonomskim, demografskim, društvenim i pojavama iz oblasti radne te životne sredine Crne Gore. Da bi ostvarili cilj i dobili tačne i pouzdane podatke, vrlo je važna saradnja MONSTAT-a i poslovnih subjekata kao važnog izvora podataka. Tačne i pravovremene statističke informacije su neophodne i predstavljaju osnovu za donošenje javnih politika u svim ključnim oblastima (definisanja socijalne, ekonomske, zdravstvene, poreske i drugi niz politika), i utiču na donošenje odluka u Vladi Crne Gore, privredi, akademskoj zajednici. Radojević je pozvala privrednike da doprinesu kreiranju zvanične statistike i koriste usluge MONSTAT-a koje mogu biti u funkciji njihove poslovne politike. Privrednici su ocijenili da je potrebno da statistika ima širi obuhvat podataka o ICT sektoru pogotovo zato što se nalazimo u eri digitalne transformacije.

Prilikom rasprave o Programu rada OU ICT, ocijenjeno je da bi jedna od aktivnosti ovog organa trebalo da bude definisanje indikatora, po uzoru na one iz DESI indeksa EU, kojim bi se ocjenjivali stanje i napredak u digitalnoj konkurentnosti Crne Gore. Taj posao bi mogao da se realizuje u partnerstvu sa MONSTAT-om. Odbor je informisan da je Vladi upućena inicijativa o formiranju tijela koje bi se bavilo digitalnom transformacijom na nacionalnom nivou. Potpisnici inicijative su Privredna komora, Asocijacija menadžera, Američka privredna komora i Savjet stranih investitora.