You are here

Odbor za energetsku efikasnost

11/07/2014

Odboru za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 11. jula 2014. godine, predstavljeni su Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije, te Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama sa Akcionim planom za period 2015-2018.

Od zakona o efikasnom korišćenju energije očekuje značajno smanjenje: neracionalne energetske potrošnje u svim energetskim sektorima, negativnog uticaja korišćenja energije na životnu sredinu, zavisnosti i troškova uvoza energije te spoljnotrgovinskog deficita, energetskih troškova domaćinstava i poboljšanje komfora, zdravlja i bezbjednosti stanovništva, troškova energije u komercijalnom sektoru i industriji i povećanje njihove konkurentnosti, odnosno visokog energetskog intenziteta po privrednim granama, troškova energije u javnom sektoru i samim tim smanjenje javnih rashoda. Očekuju se kao posljedice i razvoj preduzetništva, uvođenje novih djelatnosti i otvaranje radnih mjesta, uvođenje savremenih energetski efikasnih tehnologija,transfer znanja i povećanje opšte svijesti o značaju i efektima primjene mjera energetske efikasnosti, rasterećenje elektroenergetskog sistema i drugo.

Predstavnica Ministarstva ekonomije Dragica Sekulić kazala je da se očekuje da će Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije biti pred poslanicima tokom jesenjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore. Podsjetila je da od maja 2011. u našoj zemlji važi Zakon o energetskoj efikasnosti međutim da je potrebno njegovo inoviranje jer je u međuvremeno značajno revidiran i ojačan pravni okvir EU o ovoj oblasti, sa kojim je potrebno uskladiti naše zakonodavstvo.

- Transponovanje zahtjeva inoviranih direktiva uslovilo je značajne intervencije na većem broju odredbi Zakona o energetskoj efikasnosti, što je uslovilo izradu novog zakona - o efikasnom korišćenju energije. Preimenovanje je urađeno kako bi se jasnije iskazao predmet Zakona, energetska efikasnost na strani finalne potrošnje energije – kazala je Sekulić.

Kao drugi razlog za donošenje novog zakona, ona je navela potrebu poboljšanja implementacije, odnosno uspješniju primjenu i razvoj podzakonskih akata.

Zakon o efikasnoj potrošnji energije, u odnosu na aktuelni, propisuje dodatne obaveze među ostalima Vladi, organima državne uprave koji upravljaju objektima u državnoj svojini, Ministarstvu ekonomije, jedinicama lokalne samouprave, javnim službama, velikim potrošačima energije i potencijalnim, snabdjevačima, ovlašćenom licu za energetske preglede, investitorima gradnje odnosno rekonstrukcije zgrada, organima nadležnim za inspekcijeske poslove i drugim.

- Zakon o efikasnom korišćenju energije prepoznaje veći broj subjekata relevantnih za njegovu implementaciju, kojima propisuje obaveze vršenja uglavnom obimnih i složenih aktivnosti, kao što su: analiza potrošnje energije i uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta; obavljanje energetskih pregleda zgrada i sistema za klimatizaciju, grijanje i hlađenje; planiranje, sprovođenje i praćenje EE mjera; utvrđivanje postignutih ušteda u energiji i drugih pratećih benefita; izvještavanje nadležnih subjekata o preduzetim mjerama i postignutom progresu; postizanje minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti kod izgradnje, rekonstrukcije i sanacije zgrada; sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada, energetsko označavanje proizvoda i drugih resursa povezanih sa potrošnjom energije, uspostavljanje informacionih sistema potrošnje energije i dr – navela je Sekulić.

Prema njenim riječima, vrlo malo je dodatih obaveza iz ovog zakona koje se odnose na privredu, pa on neće predstavljati biznis barijeru. Podsjetila je da je Privredna komora uputila sugestije u vezi sa tekstom zakona koje su prihvaćene.

Od Odbora je potekla inicijativa da se na jesen organizuje okrugli sto, na kojem bi pored privrednika učestovali predstavnici Inženjerske komore, te Instituta za standardizaciju Crne Gore.

Predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Dragana Raonić predstavila jeNacionalnu strategiju upravljanja hemikalijama sa Akcionim planom za period 2015-2018.

Ciljevi strategije su analiza i stanje hemijske bezbjednosti, uspostavljanje racionalnog, efektnog, dinamičkog sistema hemijske bezbjednosti, međuresorna saradnja, nadogradnja postojećeg sistema zaštite.

Strategija sadrži procjenu stanja i problema u oblasti upravljanja hemikalijama; prioritetne aktivnosti i mjere za očuvanje životne sredine i zdravlja ljudi; srednjoročne i dugoročne nacionalne strateške ciljeve; prioritetne zadatke na svim područjima hemijske bezbjednosti; akcione planove za sprovođenje Nacionalne strategije, sa utvrđivanjem prioriteta i mogućih izvora finansiranja.

Strateški ciljevi i mjere su zaštita od mogućih štetnih efekata hemikalija u hrani, vodi za piće i predmetima opšte upotrebe po zdravlje ljudi predstavlja vrlo važan aspekat hemijske bezbjednosti Pravci upravljanja hemijskom bezbjednošću su zaštita od štetnih efekata hemikalija u hrani, vodi za piće i predmetima opšte upotrebe.