You are here

Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika PKCG

06/10/2017
Odluka o pokretanju postupka za izbor Predsjednika PKCG

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici od 6. oktobra 2017. godine, donio je Odluku o pokretanju postupka za izbor Predsjednika Privredne komore Crne Gore.

Odlukom je definisano ko može predlagati kandidate za izbor Predsjednika, kriterijumi koje treba da ispunjava kandidat, sastav Komisije koja treba da pregleda prispjele predloge i o tome informiše Upravni odbor, kao i rokovi u kojima treba završiti postupak izbora.

Ovdje možete preuzeti Odluku.