You are here

Održana sjednica Skupštine PKCG

12/12/2012

Danas je održana peta sjednica Skupštine Privredne komore Crne Gore.

Članovi Skupštine razmatrali su i jednoglasno prihvatili predloženi Program rada Privredne komore za 2013. godinu, kao i o Finansijski plan za 2013.
Program rada Komore koncipiran je na osnovu sugestija i inicijativa koje su privrednici prepoznali kao prioritete za narednu godinu.
Na današnjoj sjednici Skupština Komore je za potpredsjednika ove institucije sa četvorogodišnjim mandatom izabrala Ivana Saveljića. Potpredsjednik Saveljić ima dugogodišnje iskustvo u sektoru bankarstva i diplomatiji. Prethodne četiri godine obavljao je funkciju potpredsjednika Komore. Tokom ove godine Vlada ga je imenovala i za Generalnog komesara svjetske izložbe EXPO 2015 u Milanu, budući da su poslovi organizacije nacionalnog nastupa na Izložbi povjereni Privrednoj komori Crne Gore.
Sjednici Skupštine prethodila je sjednica Upravnog odbora, na kojoj je pored ostalog, donijeta Odluka da se dnevnice za tekuću godinu, koje pripadaju članovima Odbora opredijele u humanitarne svrhe.
Sredstva će biti uplaćena organizacijama koje se bave podrškom djeci i omladini sa posebnim potrebama.