You are here

Ograničavanje povrata akciza i konkurentnost

12/07/2017

Prevoznici smatraju da pojedina rješenja iz Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama predstavljaju udar na njihovo poslovanje i konkurentnost. Oni su pomenuti akt, koji je Vlada nedavno usvojila, razmotrili na sjednici Grupacije za prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 12. jula 2017. godine.

Sjednicu je vodio predsjednik Grupacije Veselin Salamadija a pored članova su u njenom radu učestvovali potpredsjednik Privredne komore Stanko Zloković, Generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija Novo Radović, direktor Direktorata za drumski saobraćaj Dalibor Milošević i savjetnik u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Bojan Radoman, te glavni saobraćajni inspektor Ljubiša Živaljević.

Izmjenama i dopunama Zakona o akcizama ovo pitanje je usklađeno sa relevantnim propisima Evropske unije.

Predlogom je između ostalog predviđeno revidiranje odredbi koje se odnose na povraćaj dijela plaćene akcize za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe kao i za grijanje. Predloženo je da povraćaj ovih akciza mogu ostvariti samo kupci gasnih ulja koji imaju status javne ustanove umjesto dosadašnjeg rješenja kada su to mogli koristiti pravna lica i preduzetnici koji obavljaju komercijalnu djelatnost. Izvršeno je ograničavanje prava na povraćaj dijela plaćene akcize, za gasna ulja koja se koriste u industrijske i komercijalne svrhe, u zavisnosti od ostvarenog prometa po tom osnovu u toku godine, kao i ukidanje pojedinih djelatnosti u oblasti prerade drveta, dok se kod oblasti drumskog prevoza tereta povraćaj dijela plaćene akcize ograničava samo za prevozna sredstva čija je nosivost najmanje 7,5 tona i više.

Predsjednik Grupacije Veselin Salamadija je kazao da ograničavanje povrata akciza utiče direktno na slabljenje konkurentnosti crnogorskih prevoznika, jer su oni ta sredstva koristili za obnovu voznog parka i razvoj poslovanja. Nedovoljno jasnim je ocijenio Član 4, Stav 6 ovog akta, koji predviđa prevoznicima povrat akcize u vrijednosti do pet odsto ostvarenog prometa, te je upitao zašto nemaju ovo pravo prevoznici akciznih proizvoda.

- Komercijalni prevoznici treba da imaju pravo na povrat akcize kao i do sada – naglasio je Salamadija.

Predstavnik Ministarstva finansija Novo Radović objasnio je da je razlog ograničenja povrata akciza želja da se uvede red u ovoj oblasti jer se nerijetko dešavalo da ova sredstva potražuju i oni koji ne ostvaruju prihode.

- Intencija nam je bila da troškove i prihode dovedemo u vezu i zato smo predvideli rješenje da se povrat akciza ograniči na do pet odsto prihoda koji se ostvare potrošnjom goriva. Prevoz akciznih proizvoda je izuzet od povrata sredstava jer se on najčešće obavlja prevozničkom mrežom proizvođača goriva odnosno cigareta – kaže on.

Privrednici su međutim naveli da Zakon već izuzima od povrata akciza prevoz za sopstvene potrebe, pa smatraju da je rješenje u Predlogu izmjena i dopuna suvišno.

Jovan Patić, MIB Export, smatra da će zbog navedenih rješenja mnogo više na gubitku od privrednika biti državni budžet.

- Zbog nižih cijena, prevoznici će kupovati gorivo u okruženju, pa će biti manje prihoda u budžetu – rekao je Patić.

Glavni saobraćajni inspektor Ljubiša Živaljević takođe je imao dileme u vezi sa Članom 4, stavom 6 u kojem je prema njegovim riječima izostavljen međunarodni prevoz putnika i tereta.

Sekretar Odbora udruženja saobraćaja Privredne komore Zoran Nikolić je potencirao potrebu da se izmjene akata koji se odnose na poslovanje privrede pravovremeno razmatraju u ovoj asocijaciji kako bi se doprinijelo kvalitetu normativnih rješenja.

- Staćemo iza privrednika u svim situacijama gdje imate argumentovane zahtjeve. Potrebno je da ih definišete, formulišete prihvatljivo rješenje kako bi se amandmanski djelovalo na ovaj Predlog zakona – kazao je Dalibor Milošević iz Ministarstva saobraćaja.

Potrpredsjednik Komore Stanko Zloković ocijenio je da predloženi propis uvodi red i da se njime obezbjeđuju prihodi koji nijesu na uštrb domaće proizvodnje.

U raspravi po ovoj tački učestvovali su i Slavko Pajović, Plan B, Jovan Kaluđerović, Zrnožit i Dragan Bakić, Lasta Montenegro.

Grupacija je potom razmotrila aktuelna pitanja iz svog djelokruga. Bilo je riječi o nedostatku vozača, odnosno nedovoljnom broju radnih dozvola za strance, potom o problemu nelegalnog prevoza sa akcentom na divlji rad taksista posebno u primorskim opštinama.